Po celý nadcházející víkend, na jehož část připadá také oslava Památky zesnulých, posílí policisté v rámci bezpečnostních opatření nejen dohled na silnicích, ale také dohled nad veřejným pořádkem a bezpečností.

Desítky mužů zákona budou kontrolovat řidiče po celém Libereckého kraje a budou dohlížet na bezpečnost a plynulost provozu. „Budou provádět kontroly na parkovištích a odstavných plochách, dohlížet nad veřejným pořádkem a preventivně působit v zájmu hladkého průběhu Dušiček,“ říká policejní mluvčí Vojtěch Robovský.

Rady v dopravě

- Dbejte na používání bezpečnostních pasů a zádržných systémů pro přepravu dětí

- Vyvarujte se požití alkoholu a jiných návykových látek před a v průběhu řízení vozidel

- Nepoužívejte hovorová a záznamová zařízení

- Pamatujte na možné zhoršené klimatické podmínky (mlhy, déšť, náledí, listí na vozovkách)

- Užívejte povinné osvětlení vozidel

- Parkujte na místech, která jsou k tomu určena

- Respektujte dopravní omezení, značení a pokyny policistů

- Dodržujte rychlostní limity

- Dbejte nejen na svou bezpečnost, ale i na bezpečnost chodců a dalších účastníku silničního provozu

Obecné rady

- Neponechávejte v zaparkovaných vozech nic cenného

- Přesvědčte se, že je vaše vozidlo a majetek řádně zabezpečen

- Mějte své osobní věci neustále pod dohledem, neponechávejte je bez dozoru

- Používejte reflexní prvky

- Buďte trpělivý, tolerantní a ohleduplní