Lodičky tak opět přepravují návštěvníky. V provozu  je i občerstvení. 

Vstup do Soutěsek je jen 
z obce Mezná (po zelené), Mezní Louky a z obce Růžová – od Hájenek je to po zelené jen 2 km do soutěsek.  Zpáteční jízda je zdarma. To znamená, že je uzavřen jen úsek pro pěší směr Edmundova soutěska – obec Hřensko.

Doporučujeme udělat 
si výlet z Růžové či Mezné (Mezní Louky) – proplout oběma soutěskami, nejdříve Edmundovou tam a zpět,
a pak pokračovat do Divoké soutěsky a pěšky dorazit zpět  (po žluté, a pak modré 2 km) do Mezní Louky. Všechny restaurace fungují. Dokonce se pohodlně dostanete i na Pravčickou bránu po červené z Mezní Louky, což je dvanáct kilometrů. Přijeďte na výlet a pomozte tak vylepšit ekonomickou situaci obce Hřenska.

Dana Štěfáčková