Získání statutu bude mít i praktický význam. Přinese například finanční profit ve formě grantů. Dosud musela nemocnice financovat vědeckou činnost ze svého. Žádosti podle ředitele Nečesaného předcházelo mnoho let práce s výsledky, které vzbudily zájem jak v odborném tisku, tak i na odborných konferencích u nás i v zahraničí.

PRESTIŽ PRO NEMOCNICI, VÝHODA PRO PACIENTY

Nejde ale jen o prestiž. Nejenže se zvýší odbornost mladých lékařů v jednotlivých oborech, ale možnosti profesního růstu přilákají do Liberce odborníky, kteří se kromě samotné léčby věnují výzkumu. A na tom mohou profitovat pacienti z celého kraje.

„Znamená to, že nemocnice teď nebude muset pouze aplikovat výsledky, ale může rovněž provádět základní výzkum,“ upřesnil lékařský ředitel KNL, Richard Lukáš.
Rozhodně ale nepůjde o žádné experimenty. Aplikace nových vědeckých poznatků totiž podléhá naprosto striktním pravidlům. V praxi se to týká například aplikace výsledků výzkumu v oblasti nanotechnologie.

Ty se v součinnosti s KNLuž provádějí na liberecké univerzitě. Jde třeba lebeční implantáty nebo cévní náhrady. „Univerzitní sportovní laboratoř řeší společně s nemocnicí rehabilitační možnosti po úrazech patové kosti, spánková laboratoř zase pracuje na analýze a řešení poruch spánku,“ doplnila mluvčí Technické univerzity v Liberci, Jaroslava Kočárková. Statut výzkumné organizace podle ní dává krajské nemocnici prostor pro její další prohlubování vědy a výzkumu. Nabízí se i možnost podávání společných projektů. Statut podle ní umožní nemocni rozšířit vědecký záběr a předpokládá se, že zvýší její zájem o výsledky základního výzkumu. „To jistě povede k intenzivnější spolupráci,“ doplnila mluvčí univerzity.

„Jsem rád, že vedení krajské nemocnice i zdravotní odbor krajského úřadu vidí ve vědecko-výzkumné činnosti vytvoření podmínek pro mladé týmy špičkových lékařů, aby se mohly více podílet na zvyšování kvality a inovacích vysoce specializované ale i návazné lékařské péče,“ zhodnotil význam statutu výzkumného pracoviště pro krajské zdravotnictví profesor Moos.