„Klasický model je, že vám někdo zazvoní pod okny, že je kominík a že jde provádět nějaké práce. Případně vám vhodí do schránky lísteček s tím, že přijde za tři dny a snaží se do domu dostat díky nízké ceně, která neodpovídá dané službě,“ upozorňuje Jaroslav Schön, prezident Společenstva kominíků ČR.

Podle něj je problém v živnostenském zákoně, který umožňuje podnikat v oboru kominictví na tzv. institut odpovědné osoby. Tou je v tomto případě nejčastěji vysloužilý kominík, ideálně v důchodovém věku. „V praxi to funguje tak, že podvodníci si nechají od tohoto člověka potvrdit praxi a podepsaný dokument předloží na živnostenském úřadě 
s tím, že jde o potvrzení od odpovědného zástupce. Díky jeho podpisu pak mohou vykonávat kominické řemeslo až čtyři lidé bez jakékoliv kvalifikace, tj. bez výučního listu,“ dodává Schön. Svého kominíka podle bydliště si můžete najít na stránkách sdružení, které garantuje pouze vyučené 
a proškolené odborníky.