Jde o krajskou premiéru, plošné přijímačky totiž zavedl Liberecký kraj teprve letos v lednu. Žáky čeká už 22. dubna test z češtiny, z matematiky a z všeobecných studijních předpokladů, celkem téměř 3 hodiny zkoušek.Školy už jsou připraveny a každým dnem očekávají zásilku se zapečetěnými archy s testy. Zatím vládne klidná atmosféra.

„Jestli po mně chcete slyšet nějaký průšvih, tak vám neposloužím, žádný není," předesílá ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Liberci Josef Šorm. Zde mají z plošných přijímaček radost. Konečně se totiž dozvědí, jak na tom jejich uchazeči i přijatí studenti vědomostně jsou.
„Máme pozitivní ohlasy ze základních škol, že děti se pořád učí, neboť vědí, že je něco čeká, že budou otestovány. Dřív to v pololetí zabalily a neučily se," přiznává Šorm.

Tento pozitivní efekt připouští i vedoucí odboru školství na krajském úřadě Jiřina Princová. „Když děti vědí, že je vezmou kamkoliv, vyvinou jen minimální úsilí," potvrzuje. Testy přijímacích zkoušek připravila společnost SCIO, která uspěla ve veřejné zakázce za půl milionu korun.

Právě SCIO se ukázalo jako nejvhodnější partner proto, že s testováním žáků má dlouholeté zkušenosti. „Pro nás je směrodatné, že testy nejen připraví, dovezou, ale i zhodnotí. Nebudeme s tím mít moc práce," připustila Jiřina Princová.

Co žáky čeká: 22. 4. I. kolo, 23. 4. II. kolo, 1. Test z všeobecných studijních předpokladů – 60 otázek, 60 minut, 2. Test z matematiky – 30 otázek, 60 minut, 3. Test z českého jazyka – 40 otázek, 45 minut

Přijímačky proběhnou ve dvou kolech, první bude 22. dubna a druhé hned 23. dubna. Žáci, co si podávají přihlášku na dvě školy, musí absolvovat oboje. Na většině základních škol už si ale cvičné testy zkusili, takže děti mají představu, co po nich budou chtít.

Samotné testování se uskuteční v učebnách středních škol během dopoledne. Testovaní budou mít k dispozici pouze tužku, kterou zatrhávají správnou odpověď. Tou bude vždy jen jedna. Testy samotné jsou pak sestaveny tak, aby skutečně žáky prověřily a nedovolily jim vydechnout nebo třeba opisovat. Třeba v testu z obecně studijních předpokladů čeká na žáky 60 otázek, které musí za hodinu zodpovědět. Na jednu mají tedy pouze minutu.

„Až testy skončí, škola je naskenuje a pošle do SCIA. Speciální program je vyhodnotí, je tedy vyloučen zásah člověka. „Výsledek pošle SCIO ředitelům nejpozději do 24. dubna do 12.00 hodin. Ti pak mají tři dny na to, aby rozhodli o tom, kdo je a kdo není přijat a informovali o tom uchazeče," upřesnila Princová.

O tom, jakou váhu škola dá plošným přijímačkám, je jen na ní. Z krajského úřadu poslali doporučení, aby 70 % váhy tvořily testy a 30 % dosavadní výsledky ze základní školy.

Žáci samotní se posléze mohou rozhodnout, na kterou školu půjdou – pakliže byli přijati na obě. Podle zákona mají deset pracovních dní na zapsání mezi studenty.

O tom, kdo je nebo není přijat je hodně složité rozhodnout. Ne všichni žáci, kteří splní podmínky přijetí, totiž na školu nastoupí. Přednost dají třeba druhé škole, kde uspěli v testech. Laťka, kdo byl a nebyl přijat, se tak obvykle ještě hodně posouvá a často i žáci, kteří nebyli přijati ani ani jednu ze škol, se časem mezi vyvolené dostanou. Obecně je totiž v Libereckém kraji více volných míst na školách než uchazečů o studium.

„Až budeme mít k dispozici výsledky testování, samozřejmě si je pečlivě vyhodnotíme. Pokud by došlo k situaci, že ředitelé v honbě za vyšším počtem studentů přijímají i ty, co nesplnili studijní předpoklady, můžeme po předchozí diskuzi s řediteli škol přistoupit ke změně podmínek," sdělila už dříve Deníku krajská radní pro oblast školství Alena Losová (ZpLK).

Zavedení povinných plošných přijímaček už při své lednovém schválení vzbudilo rozporuplné reakce. Lidem vadilo, že ve zkoušce není stanovena dolní laťka, kterou musí žáci překonat. Školy tak mohou přijmout i toho žáka, který v testu pohoří, a nemusí se výsledkem přijímaček vůbec řídit. mají pouze doporučení.

„Pokud by to mělo mít smysl, musela by být laťka nastavena tak, aby ji překročil mnohem nižší počet uchazečů než dnes. Takto se dostane každý všude, úroveň výuky na středních školách padá neustále dolů a na učební obory nikdo nejde," posteskl si našemu listu starosta Chrastavy a gymnaziální učitel Michael Canov (SLK).