Společné memorandum má představovat fungující uskupení zdravotnických zařízení ve vlastnictví Libereckého kraje. Tedy Krajské nemocnice v Liberci a Nemocnice s poliklinikou v České Lípě. V platnost má vstoupit příští měsíc.

Dokument by měl stanovit jasná pravidla pro řízení strategických oblastí. „Není to žádná nová právní forma, je to v podstatě dohoda, v rámci které by se měli v pravidelných intervalech setkávat vrcholoví manažeři obou nemocnic a náměstek pro zdravotnictví," upřesnil hejtman Martin Půta.

Hledat by měli společná řešení zejména v ekonomických oblastech. „Memorandum dává právní a závaznou formu nutné spolupráce," doplnil náměstek pro zdravotnictví Přemysl Sobotka. Podle něj jde o první krok k předpokládanému vzniku holdingu obou nemocnic.

Ještě nedávno bylo něco takového téměř nepředstavitelné, komunikace mezi vedením nemocnic vázla, spolupráce probíhala pouze po medicínské stránce. Na což ovšem KNL doplácela. Spokojen s tímto řešením je i lékařský ředitel KNL Richard Lukáš. „Já dokument velmi vítám, protože konečně jasně vymezí vzájemnou spolupráci mezi oběma nemocnicemi a definuje, kdo co má udělat a také jakou za to nese zodpovědnost," uvedl Lukáš.

Podle jeho slov je s řešením spokojen i jeho protějšek NsP v České Lípě, ředitel pro zdravotnické obory Lubor Picmaus. To, že se dokumentem zklidní vypjaté situace, vítají i další lékaři. „Líbil se mi výrok pana přednosty Poláška, který řekl, že nemocnice by se měly vnímat více empaticky a méně jako nepřátelé," citoval hejtman Martin Půta šéfa krajského kardiocenta.

Podobně smýšlí i člen představenstva KNL, profesor Petr Moos, který již dříve uvedl: „Je nezbytné, aby na mimořádně vytížený personál nedoléhaly personální půtky, a už vůbec ne politické tlaky."