Potvrzeno. Drůbež ani holubi na Mezinárodní zimní výstavě na Zahradě Čech letos nebudou. Zákaz veškerých výstav či chovatelských soutěží jakéhokoli ptactva na celém území České republiky až do konce ledna kvůli výskytu ptačí chřipky nařídila Státní veterinární správa.

VÝSTAVA BUDE, ALE BEZ DRŮBEŽE

„Zimní výstavu na Zahradě Čech pořádat budeme, ale bez drůbeže, holubů a okrasného ptactva. Pokusíme se je nahradit bohatší přehlídkou králíků a morčat a také například kožešinnými zvířaty, rybičkami a zvířaty chovanými v teráriíích. Připravíme i širší doprovodné programy," uvedl Jiří Andrle, ředitel výstavy.

Samotná výstava, která se koná od čtvrtka 16. do soboty 18. února, tak ohrožená není. Navíc bude rozšířená o 4. soutěžní výstavu chovných králíků – samců, chovatelé vítězných chovných králíků – samců obdrží finanční odměnu.
Současně bude již od samého začátku probíhat také propagačně naučná výstava pro děti a mládež „Děti a zvířata Litoměřice 2017" , kde budou další expozice zvířat a doprovodné akce pro děti.


V sobotu se uskuteční i klubová výstava teddy králíků s posouzením. Na sobotu od 9 hodin je naplánovaný rovněž prodej zvířat.
Organizátoři veškeré ptactvo ze soutěže vynechali z obavy, že by se nařízení veterinární správy prodloužilo až do února. Mimořádné veterinární opatření, jehož součástí je také nařízení o zákazu výstav, výkonostních zkoušek, chovatelských soutěží včetně soutěží poštovních holubů, vydala státní veterinární správa 10. ledna. Zakázané jsou i trhy s drůbeží a ostatním ptactvem.


Zrušena kvůli tomu byla i oblíbená výstava Náš chov 2017 na výstavišti v Lysé nad Labem, která měla proběhnout o tomto víkendu.
Státní veterinární správa však jen několik dní před konáním výstavy nařídila akci zrušit, protože v nedalekých Lázních Toušeň byl potvrzen výskyt nemoci a zahájena likvidace drůbeže a ptáků.
Laboratorní testy potvrdily, že se v chovu v Lázních Toušeň u mrtvé husy pomořanské vyskytl nebezpečný typ viru H5N8. Kvůli tomu museli být utraceni všichni ptáci v ohnisku, mimo jiné husy, kachny, pávi, papoušci, pštrosi a holubi.


Ptačí chřipka se v Česku vyskytla asi po deseti letech na začátku roku. Potvrzena byla tři ohniska na jihu Moravy. Veškerá drůbež, která v ohniscích žije, musí být utracena. Veterináři také vyhlašují obvykle tříkilometrové ochranné pásmo, pokud se nákaza začne šířit, musejí být utraceni i všichni ptáci žijící v pásmu. Za utracenou drůbež mohou chovatelé požadovat od státu odškodné. Zatím nebyl zaznamenán přenos nemoci na člověka. Důležité je ale zachovávat základní hygienická opatření, například se v přírodě nepřibližovat k mrtvým ptákům, aby se vir neroznášel na obuvi.