Při první vlně žádostí o kotlíkové dotace byl krajský úřad doslova v obležení zájemců. Lidé zde dokonce nocovali. Na druhé straně zájem během dalších dvou vln postupně uvadal. Na včerejším jednání projednala Rada Libereckého kraje poskytnutí finančních příspěvků dalším 59 žadatelům. Po schválení zastupitelstvem budou tito žadatelé poslední, na něž se dostane. „Jedná se o třetí vlnu schvalování, ve které dojde k rozdělení všech alokovaných prostředků v rámci kotlíkových dotací určených pro Liberecký kraj," informoval krajský radní Vít Příkaský.

ŠANCE TU STÁLE JE

I tak pořád existuje naděje, že se dostane na další v pořadí. Zájemci, kteří podali žádost, a nezbyly na ně peníze, budou zařazeni do takzvaného zásobníku projektů. „Z něj budou žadatelé postupně oslovováni k podpisu smlouvy v případě, kdy některý jiný odstoupí a rozhodne se projekt nerealizovat, nesplní podmínky na proplacení dotace nebo, pokud budou projekty realizovány levněji, než bylo předpokládáno," vysvětlila tisková mluvčí krajského úřadu Blanka Daníčková.

Přihlásit se mohou i další lidé, ovšem i u žádostí ze zásobníku bude rozhodovat jejich pořadí, v němž je lidé na kraj doručili.

PATNÁCT SET ŽÁDOSTÍ

Od počátku vyhlášení programu do současnosti přijali úředníci přibližně 1500 žádostí o dotaci. Někteří žadatelé ovšem nesplnili podmínky programu a museli být z procesu hodnocení vyřazeni. Jednalo se asi o 4 procenta všech žádostí.

„Největší zájem jsme zaznamenali o výměnu starých kotlů za automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu, asi 41 % všech žádostí o dotaci, dále za tepelná čerpadla, to bylo 20 % žadatelů," dodává radní Příkaský. Co se týká rozložení zájmu v rámci území Libereckého kraje, nejvíce žadatelů bylo z Liberce a jeho okolí.

Mezi další nejčastější uchazeče patřili lidé z oblasti Jilemnicka, Českolipska a Semilska. Na Jablonecku o dotaci nikterak extrémní zájem nebyl.

PROČ LIDÉ TOLIK VÝMĚNU KOTLŮ ŘEŠÍ?

Více než polovina obyvatel České republiky dýchá vzduch znečištěný nad povolené limity. Na vině jsou hlavně automobily a staré kotle první a druhé emisní třídy. „Jen v obcích s překročenými limity znečištění ovzduší je takových kotlů víc než pět tisíc," zdůraznila mluvčí krajského úřadu Markéta Dědková.

Hlavním důvodem je ovšem fakt, že majitelé do těchto kotlů smí přikládat dřevo a uhlí jen do září 2022, pak si musí koupit ekologičtější model a pomoct jim v tom mají právě kotlíkové dotace. Letos si z nich lidé v kraji rozdělí celkem 135 milionů korun.

V současné době již probíhají jednání s Ministerstvem životního prostředí ČR, k upřesnění podmínek a časového horizontu vyhlášení nové výzvy pro kraje, ve které budou moci získat další finanční prostředky pro žadatele na svém území. Vyhlášení výzvy pro kraje se předpokládá v průběhu roku 2017.