Má Krajská hygienická stanice vysvětlení, proč zrovna Jablonecko je „best in covid“?
Nárůst pozitivních na Covid-19 z posledních dnů na Jablonecku souvisí jednoznačně se zahájením testování v podnicích, což jsme si ověřili kontrolou. Z předběžných výsledků zjištění vyplývá dodržování těchto opatření a pozitivita testování v rozmezí 0,5 až 1,5 procenta všech testů. Při protestování několika desítek tisíc zaměstnanců tvoří tento podíl pozitivních v rámci kraje právě nárůst, jehož jsme svědky i na průmyslovém Jablonecku. Paradoxním zjištěním je, že podnikem s největším počtem pozitivních zaměstnanců z Libereckého kraje je podnik z kraje sousedního, z okresu Mladá Boleslav. V úvahu při hodnocení nárůstu minulých dnů na Jablonecku musíme vzít i pokračování epidemické vlny z Trutnovska, která jen o týden či dva zpět se stejným způsobem jako nyní v Jablonci projevovala i na Semilsku.

Objevila se na Jablonecku i jiná ohniska nákazy?
Jedněmi z menších ohnisek jsou i školská zařízení vyčleněná pro kritickou infrastrukturu: 29 vyčleněných MŠ a ZŠ, z nichž v 15 je 41 pozitivních v izolaci, přesněji 23 žáků, 16 pedagogů a 2 ostatní zaměstnanci, dále je v karanténě 38 žáků a 10 pedagogů.

Připravuje hygiena nějaká opatření pro okres, případně i kraj, když máme nejvyšší index PES?
Opatření realizovaná v současné době v rámci celostátně přijatých restrikcí považujeme za odpovídající i situaci na Jablonecku. V rámci kapacit a kompetencí KHS pak zejména pokračujeme v důsledném trasování pozitivních případů i kontaktů – do 24 hodin trasujeme stále více jak 80 procent a to i díky našemu libereckému širokému týmu pomocníků z řad profesionálních hasičů, policistů, úředníků z krajského úřadu, finančního úřadu, inspektorátu bezpečnosti práce i dobrovolníků z Technické univerzity Liberec či Střední zdravotnické školy. Denně nám pomáhá 30 až 40 trasovačů. Prováděné PCR testy, jejichž nejvýznamnější podíl tvoří právě skupina vytrasovaných rizikových kontaktů, je významně nad průměrem ČR v přepočtu na počet obyvatel. Ve spolupráci a díky ochotě i personálnímu a technickému vybavení Krajské nemocnice Liberec vyhledáváme mutace – podíl britské mutace je nyní kolem 80%, nově zjišťujeme i mutaci jihoafrickou, kdy jsme zaznamenali několik vysoce suspektních případů čekajících na stvrzení Národní referenční laboratoře. Zjištěný podíl mutací je pro nás podnětem k přísnějšímu vymezení širšího okruhu rizikových kontaktů, k prodloužení délky karantény či následným testům. Za rozhodující pro další vývoj epidemie však považujeme očkování. Jsem velmi rád, že se nám daří dohnat skluz daný na začátku nerovnoměrným rozdělováním očkovací látky.