Již 11. ročník benefičního plesu hejtmana se uskuteční tento pátek v libereckém Zlatém lvu. Letos zástupci sedmi organizací dostanou finanční dar od sponzorů a nepřímo také od všech, kteří si zakoupí vstupenku na ples. Vstupenky, jichž bylo letos dáno do prodeje celkem 522, jsou takřka rozprodány.

Večerem bude provázet herečka a moderátorka Tereza Kostková, k tanci i poslechu zahraje liberecký orchestr Big´O´Band, v rámci programu vystoupí zpěváci Dan Bárta a Marek Ztracený.

Benefiční ples hejtmana Libereckého kraje má opět ryze charitativní charakter. „Od sponzorů se ve prospěch podporovaných organizací podařilo zajistit celkem 470 000 korun, další podpořili ples například darováním cen do slosování, kam věnovalo ceny dalších 30 dárců. Žádné ceny do slosování kraj nenakoupil," informovala Blanka Daníčková z tiskového oddělení krajského úřadu. Mediálním partnerem plesu je Českolipský deník.

Medaile z Boru

V úterý bylo obsazeno 502 míst z 522 nabízených. Jedna vstupenka vyjde zájemce na pět set korun, přičemž výše výtěžku z jejich prodeje bude přesně známá až bezprostředně při zahájení samotného plesu. Již nyní je jasné, že z prodeje vstupenek částka výrazně přesáhne sumu dvě stě tisíc korun.

Další peníze pořadatel plesu získá přímo na plese, kdy si hosté budou moci koupit další útržky do slosování v hodnotě padesátikoruny za jeden útržek a na oplátku dostanou skleněnou medaili ze sklářské školy v Novém Boru nebo využijí foto koutek. I tyto peníze půjdou na pomoc potřebným.

Předběžné odhady již nyní naznačují, že ples bude uspořádán rozhodně za nižší náklady než v loňském roce 2015, které činily více než půl milionu korun. Letos náklady nepřekročí částku čtyři sta tisíc korun, kterou již na pořádání plesu schválilo zastupitelstvo Libereckého kraje.

Letos pomůže ples onkologicky nemocným, postiženým a neslyšícím dětem, výtěžek poputuje i na paliativní péči či sociální i zdravotní rehabilitaci. Ples podpoří také Nadační fond Ozvěna nebo nemocného Petra Živsu ze Sloupu v Čechách, který je kvůli dětské mozkové obrně plně odkázán na péči své rodiny. Ta pro Péťu shání speciální počítač, díky kterému by mohl komunikovat s okolím.