To, co bylo jasné již pár týdnů, stvrdili podpisem.

Usmívající se tváře Ludvíka Karla, předsedy představenstva společnosti Preciosa, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty a Libora Doležala, ředitele Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské, lemovaly podpis smlouvy o spolupráci mezi Libereckým krajem, Preciosou a sklářskou školou.

Jak již Jablonecký deník informoval, škole se i díky stipendiu podařil po mnoha letech otevřít obor Technologie skla.

Poslední technologové skla maturovali na železnobrodské sklářské škole v roce 2010. Díky zařazení oboru do stipendijního programu Libereckého kraje, který podpořila i sklářská společnost Preciosa, se po deseti letech technologie skla vyučuje znovu. Škola otevřela první ročník oboru, do kterého nastoupilo pět studentů.

NOVÍ TECHNOLOGOVÉ

„Když nikdo nematuroval z technologie skla takovou dobu, doufám, že o mně bude mezi zaměstnavateli zájem," říká Petr Svoboda z Jablonce, jeden z pětice studentů oboru.

Se spolužákem Danielem Mosiurczákem nastoupili na technologii po úspěšném studiu jiného oboru na stejné škole. „Prostě si rozšíříme vědomosti," doplnil Daniel Mosiurczák.

To Tomáš Neugebauer z Těpeř u Železného Brodu nastoupil do oboru po základní škole. „V oboru technologie vidím do budoucna pracovní příležitost. A mám to blízko domů," vysvětlil.

Právě stipendium, které by mělo být studentům garantováno na celé čtyři roky učení, přispělo k renesanci oboru. „Ale myslím, že zájem o studium bude i poté stoupající, protože zájem firem o technology je obrovský," tvrdí Libor Doležal.

Pro Preciosu není poskytování stipendií ničím novým, studenty středních a vysokých škol podporuje už léta i prostřednictvím své nadace. „Aktuálně tak podporujeme zhruba 50 studentů," řekl Ludvík Karl. Spolupráce na krajském stipendijním programu je ale nová. „Sklo je skutečně něco, co k tomuhle kraji a České republice patří a je potřeba o to pečovat, je potřeba to rozvíjet. Bez lidí, kteří jsou určitým způsobem odborně připraveni, to není možné. To byl důvod, proč jsme velmi přivítali aktivitu kraje a proč ji chceme podporovat," dodal Ludvík Karl.

„Technologové se budou učit ve víceoborové třídě, 22 dětí bude studovat aplikovanou chemii, pět technologii. Chodí na společné předměty, ty , ty profilové, které oba obory odlišují, mají zvlášť," vysvětlil Martin Smola, zástupce ředitele SUPŠS.

Preciosa je už druhým zaměstnavatelem, který se do krajského stipendijního programu zapojil, tím prvním byla loni zemědělská firma ZOD Brniště.