Pro výuku má fakulta zajištěné špičkové vybavení i odborníky z praxe. Dosud se obor mohl studovat pouze na některých fakultách ČVUT v Praze. Absolventi jsou v prvé řadě techniky, často jsou také prvními, s nimiž se pacient na specializovaných odděleních setká. Z výsledků jejich práce čerpají lékaři při stanovení správné diagnózy.

Mezi obory

Jádrem studijního programu je radiodiagnostika, radioterapie a nukleární medicína. „Nové studium je ovšem výrazně mezioborové. Kromě preklinických oborů, jako jsou anatomie, fyziologie a patologie, zahrnuje širokou paletu klinických oborů a navíc i psychologii a komunikaci,“ popsal děkan fakulty zdravotnických studií liberecké univerzity Karel Cvachovec.

Absolventi musí zvládat také informatiku, která jim pomůže především v oblasti počítačového zpracování obrazu. „Četné metody zpracování obrazu umožňují i prostorovou rekonstrukci a ta zase účinnější radioterapeutické metody. Také nukleární medicína má svoji diagnostickou i terapeutickou složku, často se navzájem prolínající. Při tom všem musí být důsledně dodržovaná příslušná legislativa, aby nedošlo k jakémukoli ohrožení pacientů či zdravotníků,“ vysvětlil děkan Cvachovec.

Od neděle do pondělního rána řešili hasiči v Libereckém kraji v souvislosti s vichřicí kolem 180 událostí.
Silný vítr zasáhl Liberecký kraj. Shazoval stromy i sloupy elektrického vedení

Podle Aleše Richtera z Ústavu mechatroniky a technické informatiky se tak bude studium částečně překrývat s dalším atraktivním oborem fakulty biomedicínským inženýrstvím.

Až třetinu studia stráví studenti v praxi. Fakulta je bude vysílat na špičková pracoviště, například do pražského Protonového centra, IKEMu nebo Ústřední vojenské nemocnice. Samozřejmostí je pak úzká spolupráce s odbornými pracovišti Krajské nemocnice Liberec, které má od loňského roku statut vědeckého pracoviště, jenž ji staví na úroveň fakultních nemocnic.

„Praktická výuka bude probíhat na špičkově vybavených pracovištích radiodiagnostiky a radioterapie a v blízké budoucnosti i na nové pozitronové emisní tomografii,“ přiblížil Igor Richter z oddělení radiační onkologie Komplexního onkologického centra KNL.

Okamžité uplatnění 

Právě v krajské nemocnici mohou najít úspěšní absolventi dobré uplatnění. V současné době by jich tu mohli zaměstnat nejméně dvacet. „Otevření nového studijního programu vítáme. Věřím, že bude produkovat odborně zdatné absolventy a že řada z nich najde uplatnění v rámci Krajské nemocnice Liberec,“ potvrdil generální ředitel KNL, Richard Lukáš.

Lenka Klosová.
Nehty jako umělecké dílo? Lenka Klosová jezdí na soutěže a školí ostatní

Otevření nového oboru kvituje nejen krajská nemocnice, která stejně jako jiná zařízení zápolí s nedostatkem odborného personálu, ale i vedení Libereckého kraje, který je jejím většinovým vlastníkem. „Nové speciální zdravotnické obory jsou nezbytné pro další zkvalitňování péče o pacienty. Zejména obor radiologie prochází v posledních letech výrazným vývojem. Jsem proto rád, že Technická univerzita v Liberci poskytne budoucím absolventům kvalitní vzdělávání a pomůže jim lépe se uplatnit v medicínské praxi,“ ocenil hejtman Martin Půta.

Přihlášky si mohou zájemci podávat do 25. května 2020. V případě nenaplnění kapacity může fakulta vyhlásit také druhé kolo přijímacího řízení s termínem pro odevzdání přihlášek do 3. září 2020.

Ilustrační snímek. Vrtulník záchranné služby.
Při dopravní nehodě byly zraněny dvě děti, jedno vážně