Vesničku najdete za obcí Růžová u Děčína směrem na Janov, v Hájenkách.

Bledé tváře se zde mohou přenést o 150 let zpět a dozvědět se, jak žili původní obyvatelé Severní Ameriky. Každý den od 10 do 17 hodin tu uvidí osadu prérijních indiánů, stylově vybavené interiéry týpí, repliky původních oděvů, hraček, zbraní, hudebních nástrojů. Tím vším návštěvníky provedou stylově oblečení průvodci.

Je možné si zde zastřílet z luku, hodit kopím i tomahawkem, vyrobit lapač snů nebo si zabubnovat na buben.

Navíc každou prázdninovou sobotu od 14 hodin je na programu indiánská show s ukázkou pravého Orlího a Bizoního tance, indiánských písní, rozdělání ohně křesáním, divadlo ze života indiánského kmene a mnoho dalšího. Děti si mohou zahrát indiánské hry.

Nikola Bursová