Novou fakultu zdravotnických studií bude mít od srpna Technická univerzita v Liberci (TUL). Vznikne z Ústavu zdravotnických studií, který se na zdejší škole otevřel před dvanácti lety. Jeho vznikem tehdy škola zareagovala na potřebu nových zdravotnických oborů, jakými jsou například biomedicínská technika. „Šlo o jakýsi mezistupeň, který bych doporučoval všem vysokým školám, když se ukázal jako plně funkční, rozhodli jsme se pro samostatnou fakultu," vysvětlil rektor TUL Zdeněk Kůs. Studenti by se podle něj mohli zapisovat už od příštího akademického roku. Akreditaci má ještě schválit ministerstvo.

VÍCE PRAVOMOCÍ

Spektrum ani počet studentů se příliš nezmění. V současné době studuje obory biomedicínská technika, biomedicínská inženýrství, všeobecná sestra a zdravotnický záchranář kolem tří stovek studentů. Obory budou v rámci nové fakulty pod dvěma ústavy Ústavem klinických oborů a biomedicíny a Ústavem ošetřovatelství a neodkladné péče. Hlavní rozdíl spočívá v tom, že fakulta je na rozdíl od ústavu vyšší součástí univerzity. „Má svého děkana a svůj akademický senát, takže se jej studenti mohou podílet na řízení školy," vysvětlil rektor Zdeněk Kůs. Podle něj bude nová fakulta unikátní v tom, že propojí zdravotnické a technické obory, které jsou dnes běžnou součástí současné medicíny. Inženýři jsou například u operačního týmu na kardiologii, kde asistují při implantaci kardiostimulátorů do těla pacienta. „Myslím, že takovéto interdisciplinární propojení je v rámci českých univerzit naprosto unikátní," doplňuje rektor Kůs.

Zřízení nové fakulty vítá i Krajská nemocnice v Liberci (KNL), která úzce spolupracovala už z ústavem zdravotnických studií. Řada jejích lékařů tu běžně přednáší. „Vznik nové fakulty považuji za krok správným směrem, a výraz dobré spolupráce mezi univerzitou a zdejší nemocnicí," ocenil generální ředitel KNL, Luděk Nečesaný, který sám patří mezi přednášející.

Díky novým technologiím budou moci studenti také sledovat on-line přenosy důležitých operací a lékařských zákroků. Za přínos nejen pro školu samotnou považuje vznik nové fakulty také hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Jsem rád, že nová fakulta posílí náš kraj v důležitých oborech," řekl.

Nová fakulta ale rozhodně nebude vychovávat lékaře, tak jak to ve svém předvolebním programu navrhuje ODS, která by o tom po případném vítězství v krajských volbách chtěla jednat s ministerstvem školství, případně dalšími institucemi. Podle rektora Kůse jde o ničím nepodložené prohlášení. „Nikdo se mnou o ničem takovém nejednal," řekl. Vznik lékařské fakulty při Technické univerzitě není reálný ani podle ředitele krajské nemocnice Nečesaného „Problém je už jen personální zajištění. V tomto ohledu jsem velmi skeptický," uvedl. Lékařská fakulta by nevyřešila ani fatální nedostatek sester. A to ze dvou důvodů. Za prvé nejde ani tak o rozšíření studijních programů pro sestry, protože ty už se mohou vzdělávat na stávající Fakultě zdravotnických studií, jak tomu bylo v rámci liberecké univerzity dosud. Za druhé na vině je špatný systém, který sestry nutí do diplomů, aniž by jim po jejich získání zvýšil pravomoc a už vůbec není motivací k tomu, aby po studiích chtěly zůstat „jen" ošetřovatelkami. Černý Petr tak není na školách či krajích, nýbrž na vládě.