Čtvrtou a největší přádelnu postavila firma Johanna Priebsche dědicové pod vedením obchodního ředitele Ferdinanda Heinricha a technického ředitele Roberta Priebsche. Hlavní část má tři nadzemní a tři podzemní podlaží propojená čtyřmi schodišti. Zděná budova má stropy tvořené železobetonovými klenbami systému Monier na ocelové konstrukci, nesené litinovými sloupy. Provoz přádelny byl ukončen roku 1939 a později se sem přestěhovala z Berlína společnost Fernseh, vyvíjející televizní techniku. Hned roce 1945 byla znárodněna a roku 1948 se stala součástí nově vzniklé společnosti Seba. Ta sdružovala všechny textilní podniky na Tanvaldsku a bývalá přádelna Johanna Priebsche dědicové se stala jejím závodem 06. Byly zde instalovány první tkalcovské stavy a jako součást n. p. Seba se továrna nadále věnovala výrobě tkanin na nepromokavé pláště a sypkovin. Došlo ke zrušení lanovny a provoz byl elektrifikován, roku 1972 postavena na východní straně nová barevna, z roku 1981 pochází neomítaný přístavek pro strojovny klimatizace při jižní fasádě. Roku 2007 a. s. Seba T provoz tkalcovny ukončila a budovu čeká nové využití. 

Kleinertova vila v libereckém Machníně.
Z vyhlášené léčebny se stal dům duchů. Kleinertova vila vyhlíží lepší zítřky