Geriatričtí pacienti s akutním onemocněním jsou proto hospitalizováni na internách. „Pacienti vyžadující dlouhodobější péči jsou pak léčeni na odděleních následné péče," řekla mluvčí kraje Blanka Daníčková. O získání několika akutních geriatrických lůžek usiluje Krajská nemocnice Liberec.

„Zpracovali jsme všechny podklady pro podání žádosti, ale zatím se nám tuto péči nepodařilo se zdravotními pojišťovnami nasmlouvat," řekla primářka oddělení následné péče Věra Mikulecká. Oddělení má 98 lůžek a ročně je tam hospitalizováno asi 1000 pacientů, z toho dvě třetiny tvoří senioři. To stačí jen pro pokrytí potřeb akutních oddělení nemocnice. „Musíme proto odmítat žádosti k hospitalizaci seniorů od praktických lékařů z terénu," posteskla si primářka. Geriatrických lůžek by tak nemocnice potřebovala asi o pětinu více.

Problémy s umístěním mají i v Jablonci, kde geriatrickou péči poskytuje oddělení Centra doléčování a rehabilitace s 67 lůžky, z toho 30 jich je v Tanvaldu. „V případě potřeby však akutní gerontologickou péči zajišťují také ostatní oddělení," zmínila mluvčí nemocnice Petra Hybnerová.

Rezervy v kapacitě má i nemocnice v České Lípě, jež poskytuje geriatrickou péči na odděleních následné péče a sociálních lůžek. „Promítají se zejména čekací doby do domovů důchodců či jiných sociálních zařízení," uvedl lékařský náměstek Vladimír Trenčiansky.

Průměrná doba hospitalizace na geriatrických lůžkách je pak v kraji různá. V českolipské nemocnici to je 50,5 dne, v Jablonci 42,8 dne a v Liberci 39 dní.

Chybí lékaři i sestry

Nemocnice navíc sužují personální problémy. „V současné době nám na oddělení chybí minimálně dva lékaři a tři kvalifikované zdravotní sestry," uvedla liberecká primářka. Velmi nestabilní je pak situace na pozicích ošetřovatelů. „Je to psychicky i fyzicky náročná práce, která nemá odpovídající finanční ohodnocení, a proto je na těchto pozicích poměrně vysoká fluktuace," uvedla Mikulecká. Podobnou zkušenost má i Jablonec. „Obměna personálu je občas na pozicích sanitářů a sanitářek, prozatím se nám však daří potřebnou kapacitu zajistit," uvedla primářka doléčovacího centra Jitka Čulíková.

Za úspěch naopak považují v Liberci otevření geriatrické ambulance, která je ale v provozu jen jeden den v týdnu. I tak jí prošlo od konce léta 150 pacientů. „Zájem roste, teď máme pacienty objednané na tři měsíce dopředu," řekla Mikulecká. Ambulanci chce do budoucna otevřít i českolipská nemocnice.