Jízdní řády je možné, tak jako v minulých letech, zakoupit v knižní podobě. Vydávány jsou pro oblasti Českolipsko, Liberecko a Jablonecko plus Semilsko. Prodejní cena je 20,- Kč a k zakoupení jsou v informačních centrech dopravců a vybraných měst, ale také přímo v autobusech u řidiče či u některých prodejců knih.

„Letos bylo vydáno celkem šest tisíc kusů ve zmíněných třech regionálních mutacích, proto neváhejte se zakoupením, pokud stále preferujete tištěnou formu před online jízdními řády na webu a v mobilu," popsal Pavel Blažek jednatel společnosti KORID LK, koordinátora dopravy v Libereckém kraji.

Nové spoje do zaměstnání

V posledních letech Liberecký kraj navazuje postupně užší spolupráci s významnými zaměstnavateli, se kterými připravuje společnou koncepci dopravní obslužnosti. Pro rok 2016 se připravuje rozšíření této spolupráce s podniky:

- KV Final (Ralsko – Kuřivody): dojde k prodloužení linky z Mimoně až k novému areálu podniku a k zavedení spojů na všechny směny

- Inteva Products (Rychnov u Jablonce nad Nisou): od 1. 2. 2016 bude zavedena nová linka z Liberce přímo k areálu podniku a dále do města (k nádraží) na všechny směny.

Tanvaldsko

Nové jízdní řády přinesou nejvíce změn na Tanvaldsku. Souvisí totiž s rekonstrukcí železniční tratě z Liberce do Tanvaldu, nově tak budou vlaky mezi těmito dvěma městy jezdit každou hodinu a v ranní a odpolední špičce dokonce po 30 minutách.

Na tuto změnu koncepce budou navazovat úpravy místních autobusových linek. I v ostatních částech kraje však dochází na některých linkách ke změnám společnost KORID se snažila zohledňovat připomínky obcí, zaměstnavatelů či přímo cestujících.

Mezi nejvýznamnější změny patří úprava koncepce autobusového spojení mezi Jabloncem a Tanvaldem. Nově bude sloučena část spojů stávající linky 741 jedoucí přes Lučany s linkou 742 jedoucí do Nové Vsi. Vzniknou tak v pracovní dny nová přímá spojení z Nové Vsi do Tanvaldu. Rozsah spojení z Tanvaldu do Jablonce se nemění, ale část spojů pojede právě přes Novou Ves. Vybrané spoje pojedou novou trasou přes Smržovku Horní Ves. Město Smržovka zřídí na této trase čtyři nové zastávky (na Lidickém náměstí, u školy, v Horní Vsi a nedaleko pramene Nisy poblíž průmyslové zóny).

Železnobrodsko

Již v průběhu roku 2015 byl posunut spoj ve 13 hodin ze Železného Brodu (linka 841) o 20 minut dříve tak, aby vznikla nová nabídka spojení na odpolední směny v Jablonci. Po vyhodnocení této změny i s přihlédnutím ke komplikacím s dopravou ze ZŠ v Železném Brodu bude spoj posunut tak, aby přijel do Jablonce již ve 13:10, a zaveden bude nový školní spoj po 13. hodině ze Železného Brodu. Na základě připomínek cestujících dojde také k posunu odpoledních odjezdů ze Železného Brodu ve směru Bzí o 5-10 minut tak, aby došlo ke zlepšení spojení ze směru Semily či Turnov.

Připravované výluky

V roce 2016 je očekáván počátek dlouhodobé uzavírky silnice I/14 mezi Libercem a Jabloncem n. Nis. z důvodu její rekonstrukce, která se dotkne jedné z nejvytíženějších autobusových linek v Libereckém kraji (č. 141 Liberec Jablonec n. Nis.). Pokračovat by měly i opravy silnice ze Semil do Jilemnice (přes Háje n.Jiz.).

Z ostatních změn:

- nové spoje na lince 141 mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou v ranní špičce z důvodu potřeby navýšení kapacity;
- úprava časových poloh skibusu Liberec – Bedřichov v návaznosti na novou koncepci spojeni v této relaci (skibus bude v zimním období posilovat nabídku spojení zajištěnou MHD Liberec);
- časové úpravy spojů v okolí města Jablonné v Podještědí;
- doplnění nabídky spojů ve frekventované relaci Česká Lípa – Mimoň – Stráž pod Ralskem
- náhrada loni zrušených spojů v relaci Dubá – Doksy – Mimoň – Jablonné v Podještědí (dříve zajišťovaných dopravcem J. Štěpánek mimo objednávku Libereckého kraje) novými spoji provozovanými ČSAD Česká Lípa
- časové úpravy spojů v okolí městyse Libštát s cílem zlepšit spojení do místní ZŠ i na gymnázium v Jilemnici.
- úpravy jízdních řádů v okolí Studence s cílem zlepšit dopravu do tamní ZŠ, zavedení nového dopoledního spoje do Zálesní Lhoty, posílení spojení Jilemnice – Studenec – Horka u St. Paky dálkovými linkami
- nové přímé spoje, které propojí Jilemnici a Prahu

Centrální dispečink

Nejvýznamnější změnou, kterou cestující pocítí v příštím roce, bude Centrální dispečink IDOL. V první polovině roku by měla být k dispozici data i pro veřejnost, takže na terminálech veřejné dopravy, kde jsou elektronická tabla, se objeví reálný čas příjezdu vozidla. Kdo si stáhne mobilní aplikaci, bude mít přehled i ve svém mobilu. V druhé polovině po přestavbě bývalého VÚTS na Evropský dům začne fungovat centrální dispečink v nepřetržitém provozu a řídit přestupní vazby i nenadálé a kolizní situace tým dispečerů KORIDu.

Tak, jako byl rok 2015 rokem přípravy centrálního dispečinku, měl by být rok 2016 rokem revize kartového systému OPUSCARD a přípravy nového řešení, které už bude umět pracovat jak s mobilními aplikacemi, tak s platebními kartami.

Zároveň se bude připravovat Zákaznické centrum veřejné dopravy v přízemí Evropského domu. To by mělo v roce 2017 na sebe stáhnout telefonický i osobní kontakt s cestujícími jak z Liberce a okolí, tak i telefonicky a elektronicky z celého Libereckého kraje, a zároveň řešit všechny problémy, které cestující mají s veřejnou dopravou nebo s kartou Opuscard. V roce 2016 by držitelé karet Opuscard i žadatelé o ně mohli dostat to, co dlouhodobě chybí pořízení či výměnu karty ve všech větších kontaktních místech Opuscard.