Zastupitelé reagovali na novelu zákona o odpadech, která od ledna letošního roku navyšuje pro obce poplatky za ukládání odpadů. Zohlednili rovněž daňový vládní balíček a zrušení superhrubé mzdy. „V důsledku této kombinace bychom se příští rok mohli dostat do situace, kdybychom byli nuceni místní poplatek za odpady navýšit skokově například o 200 korun. Zvolili jsme proto možnost postupného navyšování tak, aby byl poplatek pro rodinné rozpočty ještě únosný. Plně si uvědomujeme, že současný stav dopadá nejen na příjmy obcí ale i samotných lidí,“ vysvětlil starosta Nového Boru Jaromír Dvořák.

Náklady za všechny složky odpadového hospodářství dosáhly v roce 2019 na částku zhruba 11,3 milionů korun. V této částce jsou zahrnuty náklady za sběr a svoz směsného komunálního odpadu, separovaného odpadu a bioodpadu, ale také zajištění odpadkových košů, úklid černých skládek či zajištění služeb sběrného dvora. Za separaci odpadů město získalo zpět 1,7 milionů korun. Od všech dvanácti tisíc registrovaných poplatníků se mělo do rozpočtu vrátit přibližně 6,2 milionů korun, město ale eviduje za daný rok 1448 dlužníků.   

„Jen za loňský rok jsme dopláceli z městského rozpočtu bezmála dva miliony korun. Při diskuzi o výši poplatku jsme tak zohlednili fakt, že i přes vyšší sazbu poplatku, lidé stále zaplatí pouze část nákladů, které s odpady máme,“ doplnil Jaromír Dvořák. Poplatek za odpady město navyšovalo v roce 2017 o sto korun na osobu, kdy se zvedl po deseti letech z 500 na 600 korun. Vloni se jeho výše zvedla o dvacet korun.

Obyvatelé města mají možnost snížit své výdaje za odpady, pokud se zapojí do motivačního programu třídění papíru a plastů do pytlů označenými čárovými kódy. Ty si mohou zdarma vyzvednout na městském úřadě. „Za každý odevzdaný jeden kilogram plastu se sazba poplatku sníží o 1,50 korun, u papíru je to pak čtyřicet haléřů,“ podotkla připomněla vedoucí technického oddělení, zeleně a komunálního odpadu na novoborském městském úřadě Zdeňka Schreibová.