„Na základě dnešní kontroly sjízdnosti na silnici II/290 v úseku Desná Souš – Smědava bylo konstatováno, že silnice nesplňuje podmínky pro provoz bezpečné automobilové dopravy," konstatoval Jiří Langer z tiskového odboru Liberecké kraje.

Důvodem k uzavření silnice, která je spojnicí mezi Jabloneckem a Frýdlantským výběžkem, je počasí.

Silnice je pokryta zledovatělou vrstvou sněhu, která zvyšuje riziko dopravních nehod a následně možnost znečištění vodní nádrže Desná – Souš. Ta je zdrojem pitné vody pro obyvatele Liberecka a Jablonecka.

K zavírání silnice kolem Souše dochází každý rok. Cesta se stává zakázanou pro automobily v okamžiku, kdy namrzne a stane se tak nebezpečnou. Pro obyvatele osmnácti obcí to znamená jezdit celou zimu objížďkou přes Liberec, která je dlouhá přibližně 30 kilometrů.
Znovu otevřena je silnice opět až na jaře, když to klimatické podmínky dovolí. V tomto roce byla zprůjezdněna 4. května.