Přemnožil se včelí parazit, kleštík včelí, a společně s dalšími nemocemi stojí za nebývale vysokými úhyny včelstev.

„Domnívám se, že na Teplicku je situace podobná jako v celé republice. Úhyn se určitě dotkne i mne. V jakém rozsahu zatím netuším," řekl Jaromír Antoš, chovatel včel.

Strašákem pro včelaře je roztoč Varroa destructor, česky kleštík včelí. „Příčinou problému je varroáza. Obávané onemocnění, které způsobuje roztoč Varroa destruktor. Teplý průběh loňského roku zapříčinil jeho přemnožení," řekl včelař Antoš a dodal: „Bohužel i některá léčiva kupříkladu na bázi kyseliny mravenčí se ukázala jako nedostatečně účinná. Roztoč může být vektorem, takže stejně jako klíště může přenášet viry, jež mohou včelstvo dále oslabit."

Jsou tu ale i další „nepřátelé" včelařů. Nedostatek snůšky způsobil podvýživu a nižší odolnost včelstev. Navíc podmínky pro život včel se v intenzivně obdělávané krajině zhoršují v důsledku používání záludných pesticidů.

„Je mnoho vědeckých prací, které poukazují na škodlivost těchto látek na nejmladší včelí stádia, na včelí plod. Dospělé včely často nemají na výběr a krmí své mladší sestry pylem nasbíraným na chemicky ošetřených polích. Rodí se včely s oslabenou imunitou a méně odolné vůči nemocem. Český výzkum včelích nemocí je ve srovnání se zahraničím velmi opožděn. Včelaři v zahraničí mají navíc na výběr z více možností, čím a jak svá včelstva léčit," pronesl Leopold Matela, včelař a místopředseda Pracovní společnosti nástavkových včelařů (PSNV).

Zastaralý systém léčení nefunguje. „Odborné vzdělávání a praktické kurzy tvoří zásadní prvek v boji s parazitem kleštíkem včelím. Využívání přírodě blízkých léčiv, promyšlené ošetřování včelstev a chov místně přizpůsobených včelstev je cestou z bludného kruhu úhynů a nadužívání jedovatých chemikálií. Zodpovědnost samotných včelařů je však základem pokroku ve zvládnutí tohoto problému," dodal Petr Texl, ředitel Pracovní společnosti nástavkových včelařů.

Česko patří k nejvíce zavčeleným zemím Evropy podle ministerstva zemědělství připadá v tuzemsku na kilometr čtvereční asi 6,7 včelstva, kdežto průměr v EU činí 3,1.

Drobných chovatelů včel je v Česku přes padesát tisíc.

Nejviditelnějším dopadem úhynů včel bude úbytek medu. Už předloni byla situace v Česku špatná: z předchozích 8063 tun produkce klesla zhruba na polovinu. Cena medu je rok od roku vyšší. Za kilogram kvalitního medu zaplatíte až 200 korun. (kos)