Třídenní akce se od 22. do 24. září konala na Zahradě Čech. Akci první dva dny navštívila zhruba tisícovka žáků 8. a 9. tříd z Litoměřicka a blízkého okolí. Prezentaci na jednotlivých stáncích jim nabídlo 9 středních škol a učilišť technického směru a dvanáct firem.

První a druhý den se na výstavišti uskutečnily organizované a bezplatné prohlídky prezentovaných škol a firem s průvodcem. V sobotu byl veletrh otevřen pro veřejnost. S ukázkami své činnosti v jednom z pavilonů zaujal i Technický klub mládeže Litoměřice, který ve spolupráci s městem připravuje projekt vzniku střediska technického vzdělávání fungujícího při Domu dětí a mládeže Rozmarýn. Kromě prezentace několika úspěšně fungujících sekcí zorganizovali členové Technického klubu mládeže i Merkurmánii a Technické hry určené žákům základních škol.

Technodays na Zahradě ČechZdroj: Deník/Karel Pech

„Cílem veletrhu bylo seznámit žáky základních i středních škol s nabídkou technických oborů a řemesel a motivovat je k tomu, aby se jejich pozornost ubírala k těmto oborům, které mají budoucnost, což se podařilo," poukázala na první cíl akce vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče městského úřadu Andrea Křížová.

Tím druhým bylo přiblížit provázanost jednotlivých technických oborů s nabídkou pracovních míst a pomoci vycházejícím žákům orientovat se v technice a prostřednictvím úřadu práce zjistit, s jakými obory najdou na trhu práce uplatnění. Střední školy a firmy zde kromě jiného dostaly příležitost k navázání spolupráce, ať již jde o praktické výcviky žáků, praxe, pomoc při vybavení učeben, stipendijní programy apod.

Pořadatelem bylo město Litoměřice, Okresní hospodářská komora Litoměřice a Hospodářská a sociální rada Litoměřicka. Partnerem projektu pak litoměřická pobočka úřadu práce, která zde představila činnost Institutu pro volbu povolání. Litoměřice se v tomto směru inspirovaly Chomutov, kde tato akce úspěšně již několik let probíhá.