Teichmühle, Tajch, Teichmil zkomoleniny původního názvu rybníka jsou různé, vodní plochu ve Vesci zná ale každý Liberečák. V 50. letech minulého století se počítalo v údolí Mlýnského a Lučního potoka s možností výstavby přehrady pro zajištění dostatku vody pro okolní továrny. „K realizaci projektu na stavbu přehrady naštěstí nikdy nedošlo a tak zde zůstala výjimečně zachovalá přírodní enkláva v těsné blízkosti města," vyzdvihuje význam Teichu Květa Morávková z liberecké pobočky Českého svazu ochránců přírody.

Právě ten se spolu s městem zasadil o obnovu naučné stezky kolem rybníka. Díky novému povalovému chodníku a několika mostkům je tak cesta pro návštěvníky opět bezpečná a navíc je doplněna o nové informační panely s QR kódy.

„Trasa měří 2,3 kilometry a je na ní sedm zastavení. Představují zdejší nivu, slatinné loučky, rašeliniště i evropsky významnou část Lučního potoka. Podle průzkumů zde bylo zaznamenáno přes 441 druhů rostlin, 250 druhů hmyzu a téměř 100 druhů obratlovců. Na procházce tak mají možnost pozorní návštěvníci vidět ve svém přirozeném prostředí například ledňáčka, mloka nebo čolka," láká Morávková.

Otevření stezky vypukne ve 14 hodin. Na programu je kromě prohlídky stezky i posezení u ohně, opékání buřtů, výuka sečení kosou a představení akcí a aktivit místních neziskových organizací na letní prázdniny.

Naučnou stezkou ale všechno nekončí. ČSOP Armillaria usiluje o vyhlášení Veseckého údolí za přírodní rezervaci, kde by bylo možno cíleně chránit společenstva i jednotlivé ohrožené druhy rostlin a živočichů. Rezervace by měla navazovat na plánovaný přírodní park „Císařský kámen" kolem Milířů až k Mojžíšovu prameni.