Pro aktéry kauzy Berka to bylo i nebylo překvapivé. Poukazovali na řadu chyb v rozhodování táborského trestního senátu. Z tohoto pohledu nebude usnesení táborského soudu překvapivé. Naopak je usnesení překvapivé v tom, že polovina textu, šedesát stran usnesení vrchního soudu, popisuje desítky pochybení a nedodělků nalezených v rozsudku.

Na půl cesty

Senát olomouckého vrchního soudu uznal, že měl pravdu obžalovaný soudce ústeckého krajského soudu Jiří Berka, který uvedl, že rozsudek táborského krajského soudu zůstal „na půl cesty".

Znamená to pro odsouzené vítězství? Vždyť je celý rozsudek zrušen? Ne. Kauza si pouze vybírá mezičas.

Trestní senát v Táboře musí dojít k novému rozsudku. V tomto okamžiku se z odsouzených stávají znovu „jenom" obžalovaní s presumpcí neviny v plném rozsahu.

Předseda senátu táborského krajského soudu Zdeněk Kučera uvedl pro Deník, že musí nařídit hlavní líčení do tří měsíců. Prozatím ale nezná přesný termín. K nařízení hlavního líčení se bude moci vyjádřit konkrétně až v průběhu září.

Menší nekonečno

V květnu 2006 v Táboře proběhlo předběžné jednání, v září 2006 začalo hlavní líčení, v dubnu 2009 skončilo dokazování a byly předneseny závěrečné řeči. Teprve v dubnu 2010 byl vynesen ústně rozsudek. Předseda trestního senátu Kučera jej dopsal v lednu 2011.

Srpen 2012

Bez dvou měsíců uběhlo šest let od zahájení procesu, kdy se vrací trestní senát táborského soudu k vypracování nového rozsudku.

Proces se stává mírně nekonečným. V odvolání proti rozsudku odsouzení poukazovali mimo jiné na dlouhou dobu mezi závěrečnými řečmi a vynesením rozsudku jeden rok. Protože uplynul rok, protestovali obžalovaní v odvolání proti tomu, že jim nebyla poskytnuta možnost doplnit dokazování, ale soudce, když se po roce sešli, rovnou začal se čtením rozsudku. O těchto námitkách jsme v Deníku po vynesení rozsudku informovali.

Vrchní soud ale odmítl, že by vynesení rozsudku po roce bez doplněného dokazování bylo porušením zákona. Neboť hlavní dokazování bylo již ukončeno.

Nepřezkoumatelné

Deník po vynesení rozsudku poukazoval na některé nejasnosti v rozsudku, na které upozorňovali někteří odsouzení. Kritika, která se objevila v Deníku byla ale jenom slabým odvarem toho, k čemu dospěl odvolací olomoucký vrchní soud.

Usnesení vrchního soudu je mimořádně zajímavé tím, že sděluje: Na námitky v odvolání odsouzených vrchní soud nemůže z větší části odpovědět, nemůže je zhodnotit, protože rozsudek je nepřezkoumatelný.

Znamená to, že tvrzení v rozsudku z Tábora, že obžalovaný se stává odsouzeným, protože se něčeho dopustil, není dostatečně (v některých případech vůbec) zhodnoceno. „Odvolací soud se ztotožnil s námitkami téměř všech odvolatelů v tom směru, že napadený rozsudek nenaplňuje zákonná kritéria… až tato zásadní vada bude odstraněna, bude možné reagovat na další konkrétní námitky odvolatelů," píše vrchní soud.

Co na to účastníci procesu? „Prostě chybělo hodnocení důkazů. Dozvěděl jsem se, že jsem odsouzen, ale nezjistil jsem z rozsudku proč takto soud rozhodl. Proto jsem napadl rozsudek jako nepřezkoumatelný. Jsem rád, že to odvolací soud potvrdil. Soud v Táboře se musí znovu zabývat také fakty, které dosud nepovažoval za důležité, a které zpochybňují konstrukci obžaloby," souhlasí s odvolacím soudem Vladislav Větrovec.

V rozsudku z Tábora je k obhajobě obžalovaných pouze na jedné straně textu uvedeno, že popírali trestnou činnost, které se měli dopustit. Odvolací soud to komentuje slovy, že takové hodnocení je příliš obecné, protože téměř všichni obžalovaní velmi obsáhle vypovídali. Odvolací soud to komentoval slovy: „… na svoji obhajobu uváděli (obžalovaní, pozn.) řadu skutečností, na které nebylo ze strany nalézacího soudu (táborského soudu, pozn.) fakticky nijak reagováno."

Soudce Jiří Berka komentoval situaci tím, že poukázal na jednu pasáž v usnesení vrchního soudu: „Přímo v usnesení vrchního soudu je citováno, že odvolací soud se ztotožňuje s mým názorem, že v rozsudku táborský soud vypichoval některé důkazy, ale chybí jejich úplné hodnocení. Proto se nedozvíme, jak se vyrovnal soud při tvorbě rozsudku s námitkami obhajoby. Upozorňovali jsme v průběhu procesu na různé rozpory, nepřesnosti a omyly v důkazech obžaloby. To vše je zaznamenáno v protokolech z jednání. Ale nevíme, jak se s nimi trestní senát vyrovnal. V rozsudku o tom není napsáno téměř nic. Odvolací soud nám dal i v tom za pravdu."

Klíčový Thonat

Alfou a omegou procesu je otázka, zda skutečně existovalo zločinné spolčení, popřípadě, zda existovalo v personálním složení, jak uvádí obžaloba.

Obžalovaní v kauze Berka zločinné spolčení popírají. Zda skutečně je dostatek důkazů o existenci spolčení ale nemohl vrchní soud rozhodnout.

V rozsudku se předseda senátu Kučera nevyrovnal podle odvolacího soudu ani s tvrzením obžalovaného Thonata, že vyšetřovatelé a státní zástupci manipulovali kauzou Berka a vytvářeli falešná obvinění. Před krajským soudem v Táboře to uvedl bývalý konkurzní správce Thonat, jenž měl být nejen obžalovaným, ale také klíčovým svědkem v kauze údajně podvodných severočeských konkurzů. Tím se Thonat obrátil proti obžalobě, se kterou předtím spolupracoval.

Vznesl závažné obvinění, že jeho klíčové výpovědi při vyšetřování byly zrežírované pracovníky Vrchního státního zastupitelství, kteří využili jeho momentální tísně.

Autor tohoto článku ještě před zahájením soudního procesu upozorňoval v Deníku, jako jediný v českých médiích, že tehdejší výpovědi Thonata vyšetřovatelům jsou rozporuplné a nemusí být autentické. Thonat je později může odvolat. To se u táborského soudu skutečně stalo. Na základě rozsáhlého Thonatova odvolání olomoucký soud zjistil skutečnost, že rozsudek z Tábora je vadný i v tom, jak byl dne 6. 4. 2010 ústně vyhlášen, a jak zní jeho písemné vyhotovení.

Obžalovaní v kauze konkurzů čekají

Podle obžaloby jsou hlavními aktéry kauzy: Jiří Berka ústecký soudce, Daniel Thonat správce konkurzní podstaty, Vladislav Větrovec podnikatel a vysokoškolský pedagog a v procesu je zainteresováno dalších devět obžalovaných. Jaká je skutečnost, ale nikdo dosud neví.