Z došlých snímků vylosují jednoho autora, který získá cenu v podobě mimořádné komentované prohlídky zázemí chovu zeber. Tou ho provede hlavní zoolog a odborník na chov zeber Luboš Melichar. Fotografie je možné zasílat do konce února na emailovou adresu marketing@zooliberec.cz.