Z areálu kravína v Heřmanicích v Podještědí totiž opakovaně unikaly látky závadné vodám, především výluhy z hnoje.

„Při kontrole jsme zjistili, že hnůj v kravíně i ve venkovním výběhu nebyl pravidelně vyvážen. Oba prostory byly pokryty asi půlmetrovou vrstvou hnoje. Při intenzivnějším dešti docházelo k jeho promývání jak ve venkovním výběhu, tak i vevnitř a to ohrožovalo pravostranný přítok Heřmanického potoka,“popsala stav v okolí kravína Hana Kolářová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Liberci.

Firma navíc nesplnila ani opatření k nápravě, která jí inspektoři uložili. V termínu neodvezla navršený hnůj, ani stavebně nezabezpečila kravín, aby nemohlo docházet k úniku závadných látek. „Proti pokutě se firma odvolala, Ministerstvo životního prostředí ji ale potvrdilo a ta nabyla právní moci,“ dodala Kolářová.