Už devět měsíců zkoumá Úřad pro hospodářskou soutěž krajskou zakázku na autobusovou dopravu. Ani kraj, ani dopravci tak stále nevědí, zda soutěž byla v souladu se zákonem nebo ne. Dopravci přitom museli s přihláškou do soutěže složit i bankovní záruky. I když ale jejich termín vypršel, k penězům nemohou.

„Jde o milionové částky, navíc za ty záruky platíme bance nemalé poplatky, to jsou vyhozené peníze, ze kterých nic nemáme," říká ředitel Dopravního podniku Jirkova a Chomutova Jiří Melničuk. „Někteří dopravci chtějí peníze zpět, což ale nejde, dokud ÚHOS nerozhodne. My zatím vyčkáváme, protože se chceme soutěže dál účastnit, až bude jasno."

Kromě antimonopolního úřadu teď do hry vstoupila i policie. U výslechu už byli někteří úředníci i radní pro dopravu Vladimír Mastník. „Už jsem byl u dvou výslechů, ale podrobnosti nesmím sdělovat," uvedl.

Žádost o prošetření přitom podal sám hejtman Martin Půta a to přímo Lence Bradáčová z Nejvyššího státního zastupitelství. „Udělal jsem to proto, že kvůli této zakázce jsme neustále atakováni ze strany Krajského protikorupčního pracoviště, což je ale jen soukromá iniciativa několika lidí, kteří se neustále snaží dokázat, že zakázka byla úmyslně zmanipulována. Proto jsem to předal státnímu zastupitelství, aby se tím zabýval někdo kompetentní," řekl Půta.

„Je otázkou, zda současný stav nevyhovuje stávajícím dopravcům, kteří jezdí za ceny daleko vyšší, než mohly být vysoutěžené a zda se tak neděje se souhlasem politiků." Jaroslav Tauchman, Krajské protikorupční pracoviště

O co vlastně jde? Kraj v roce 2012, ještě za vedení ČSSD, vypsal veřejnou zakázku v hodnotě 4 miliardy korun, která měla zajistit autobusovou dopravu v kraji na deset let. Nové vedení kraje ale tendr upravilo, protože původní zadání považovalo za diskriminační. I tak ale kritika nepřestala. „Našli jsme na dvě desítky pochybení, které ukazují, že tato zakázka jeví jasné znaky manipulace, zejména ve prospěch společnosti Busline," říká Jaromír Tauchman z Krajského protikorupčního pracoviště.

Mezitím soutěž zrušil antimonopolní úřad. Dopravci přitom měli jezdit už v prosinci. Kraj proto se stávajícími dopravci uzavřel náhradní dvouletou smlouvu. Jenže i tohle jeden z nespokojených žadatelů, společnost ICOM, napadl kvůli netransparentnosti a oslovení jen vybraných společností. Kritici kraji vyčítají, že ve věci nic nedělá a nepřipravuje novou zakázku.

„Je otázkou, zda současný stav nevyhovuje stávajícím dopravcům, kteří jezdí za daleko vyšší ceny než které mohly být vysoutěženy a zda se tak neděje se souhlasem politiků," komentuje Tauchman.

To ale kraj odmítá. „Ano, čekáme na rozhodnutí ÚHOS, ale ne s rukama v klíně. Ustanovili jsme komisi, v níž jsou zastoupení odborníci z akademické půdy a nejrůznějších dopravních pracovišť z celé České republiky. Společně hledají možnosti řešení," oponuje radní Vladimír Mastník. „Už v září jsme se dohodli, že podnikat nějaké kroky do doby, než ÚHOS rozhodne, by bylo pro kraj značně rizikové," doplnil Půta. Jak dlouho se kauza povleče, není jasné. ÚHOS ani policie žádné lhůty na vyřízení nemají.