Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody vyhlásila její jubilejní desátý ročník. Každý může přihlásit maximálně čtyři snímky z Jizerských hor, a to až do uzávěrky, která je 5. června. Vítěz bude znám na konci letních prázdnin.

„Cílem fotosoutěže je ukázat krásná místa Jizerských hor a upozornit tak na nutnost ochrany nejen tohoto pohoří, ale i přírody jako takové. Zároveň pomůžeme Jizerským horám díky prodeji kalendářů i finančně. A v neposlední řadě dáváme fotografům prostor pro představení svých často úžasných snímků veřejnosti,“ popsal smysl soutěže ředitel nadace Ondřej Petrovský.

Zaslané snímky nebude hodnotit jen odborná porota, ale i široká veřejnost prostřednictvím internetové ankety na stránkách Deníku. „Anketa běží po celé léto a představuje zpestření pro čtenáře. Zájem o hlasování se každý rok zvyšuje a největší ohlas má vždy finále. Kromě hlasování si lidé rádi proklikají i galerie s povedenými fotkami,“ přiblížil webeditor Deníku Zdeněk Plachý.

Loňský ročník vyhrál se svým snímkem Tomáš Kupec. „Soutěž mě zaujala zejména svým posláním, výtěžek z prodeje kalendářů putuje na různé projekty související s obnovou přírody Jizerských hor. A zároveň mě těší, že zde mohu prezentovat svoji tvorbu a ukázat veřejnosti prostřednictvím fotografií krásná a někdy i méně známá místa Jizerských hor,“ ocenil soutěž Kupec.

Nadace sestavuje z vítězných fotek stejnojmenný benefiční kalendář. Světlo světa jich spatřilo už téměř dvanáct tisíc a zájem o ně každým rokem stoupá. Od prvního ročníku se tištěný náklad zdvojnásobil na loňských 1 600 kusů a i ten se vyprodal. Letos bude nadace počet kalendářů navyšovat.

„Díky výtěžku z jejich prodeje jsme přispěli na obnovu návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách, vybudování rybího přechodu na Smědé, výsadby původních dřevin nebo záchranu rašeliniště na Nové louce,“ vyjmenoval zaměstnanec nadace Jakub Trsek. „Výtěžek z letošního ročníku věnujeme Jizersko-ještědskému horskému spolku na výsadbu více než 14 tisíc geneticky původních dřevin do samého srdce Jizerských hor. Zároveň pomůžeme vybudovat přehrážky v místních rašeliništích, které budou díky tomu lépe zadržovat vodu v krajině,“ doplnil.

Kam snímky posílat? 
Fotografie je potřeba zaslat mailem na adresu info@nadaceivanadejmala.cz a zároveň poštou na adresu nadace (Matoušova 453/21, 460 01 Liberec 3). Z nejlepších snímků, které vybere odborná porota, vznikne benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2021 a výtěžek z jeho prodeje věnuje nadace na pomoc Jizerským horám.
Podrobnější informace včetně kompletních pravidel naleznete na internetových stránkách nadace www.nadaceivanadejmala.cz.