Přestože se u mužů nevyvíjejí prsa produkující mléko, může se u nich vzácně vyvinout rakovina prsních buněk a tkáně. Stejně jako u žen se obvykle zjistí kvůli tvrdé bulce pod bradavkou nebo prsním dvorcem. Úmrtnost mužů je ale vyšší než u žen, informovanost naopak mnohem nižší.

Muži s hlášením otálejí

Rakovinou prsu jsou ohroženi nejčastěji muži ve věku 60 až 70 let. „Je u nich naštěstí méně častým onemocněním, představuje 0,8 procenta všech karcinomů prsu,“ uvádí lékařka Andrea Pásztorová z Pražského protonového centra (PTC). Na muže tak připadá přibližně 1 ze 100 diagnostikovaných případů rakoviny prsu.

Riziko jejího vzniku se zvyšuje s věkem. Většina případů se objevuje až po 50. roce života. Muži zkrátka nepřemýšlejí o bulce jako o rakovině, což může způsobit zpoždění léčby a fatální následky.

Moje nejvěrnější kamarádka Hanka, která mi zachránila život
Ledvinu mi darovala moje nejlepší přítelkyně, vypráví čtenářka

Rakovina prsu u mužů může mít stejné příznaky jako rakovina prsu u žen, včetně bulky. Většina mužů si ji najde sama při sprchování a obvykle se nachází pod bradavkou a v prsním dvorci. Někdy se však může vyskytovat v podpaží a je většinou nerovného povrchu, nepravidelného tvaru a tvrdší a tužší konzistence. Dalším příznakem může být vtažení bradavky nebo krvavý výtok. Je běžné, že muži s nahlášením bulky lékaři otálejí, což může mít za následek, že pacient bude potřebovat delší léčbu.

Genetické testování

Riziko rakoviny prsu je u člověka vyšší, pokud jí onemocněl blízký člen rodiny. Mohou za ní stát také genetické mutace v genech (BRCA1 a BRCA2 – BReast CAncer), které zvyšují riziko jejího vzniku. Přestože výsledky léčby jsou ve stejném stadiu odhalení rakoviny prsu velmi podobné jako u žen, měl by muž, u něhož byla diagnostikována, také zvážit návštěvu genetického poradce a konzultaci.

„Karcinom prsu může být spojen s mutací genů, zejména BRCA 2 nebo BRCA 1, proto doporučujeme u všech nově diagnostikovaných doplnit genetické vyšetření. Tato léčba se u nás v Protonovém centru děje na základě stejných kritérií jako u žen,“ upozorňuje Pásztorová.

Pokud je muž pozitivně testován na defektní gen (nejčastěji BRCA1 nebo BRCA2), který může vést k budoucí nedobré diagnóze, mají jeho děti 50procentní šanci, že tento gen ponesou. Muži s genetickou predispozicí k rakovině prsu (nositelé mutace genu BRCA2) mají také vyšší riziko onemocnění rakovinou prostaty v mladším věku, než je obvyklé, a také vyšší riziko vzniku melanomu či rakoviny slinivky břišní.

Hormonální léčba

Téměř všechny případy rakoviny prsu u mužů jsou pozitivní na estrogenové receptory, přičemž léčba zahrnuje hormonální terapii stejnou jako je tomu u 70 procent žen. Právě cílená hormonální léčba dokáže vývoj onemocnění zpomalit a představuje jen malý zásah do života pacienta.

Neudržel stolici. Lékaři mu dali nový život
Neudržel stolici. Důstojnost pacientovi vrátila unikátní operace

„Cílíme na nádorové buňky, které nesou terč v podobě hormonálního receptoru. Po napojení léku na receptor dojde k zastavení růstu a množení nádorové buňky. Ne všechny nádory však nosí v buňkách receptory, které lze ovlivnit hormonoterapií. Ale například karcinom prostaty je hormonálně senzitivním nádorem, tudíž ho lze touto terapií léčit.

Pokud však v průběhu vývoje nemoci tuto senzitivitu ztratí, musí být léčen cytostatiky. Oproti nim je ale hormonoterapie lépe tolerována a má minimum nežádoucích účinků,“ uvádí k moderní léčbě rakoviny prsu docentka Jana Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Míra přežití a léčba mužů s rakovinou prsu je velmi podobná jako u žen. Včasné odhalení rakoviny prsu však značně zvyšuje možnosti a snižuje i riziko úmrtí.

Rizikové faktory vzniku rakoviny prsu:
- Vystavení záření
- Vysoké hladiny hormonu estrogenu
- Výskyt rakoviny prsu v rodině, zejména rakoviny prsu související s genem BRCA2


Příznaky rakoviny prsu u mužů:
- Hrudka nebo otok v prsu
- Zarudnutí nebo šupinatá kůže na prsou
- Podráždění nebo dolíčky kůže prsu
- Výtok z bradavek
- Vtažení bradavky nebo bolest v oblasti bradavek