Do objektu státního podniku Diamo ve Stráži se vloupali neznámí pachatelé, kteří zde způsobili škodu za celkem 41 tisíc korun.
Nezvaní hosté zde například jen pro zábavu vystříkali plný obsah práškového hasicího přístroje, kterým mimo jiné poškodili i počítačovou sestavu. Dále utrhli ze zdi topné těleso a odcizili klimatizační jednotku. Jejich vrcholným číslem bylo to, že zašpuntovali dvě umývadla, do kterých nechali téct vodu, tím vytopili dvě místnosti a chodbu. Nezvaní hosté napsali na zeď fixou nápis „MOKRÍ BANDYTI“,. navíc s gramatickými chybami. Tímto „vzkazem“ na zdi se pachatelé jasně identifikovali s bandity z populárního amerického filmu.