Ze spáchání trestného činu podílnictví se nyní zodpovídá jednadvacetiletý mladík z Pertoltic. Ten nedávno od svého kamaráda převzal motorovou pilu v hodnotě patnácti tisíc korun, kterou si však nenechal pro svou vlastní potřebu a nářadí následně prodal dálšímu člověku.
Učinil tak i přesto, že si byl dobře vědom faktu, že pila je kradená. Protože tak učinil vědomě, bude za svůj čin po právu pykat.