Z devadesáti pěti případů kapesních krádeží, které se staly od ledna do konce září na Liberecku, přišli lidé v osmačtyřiceti případech o mobilní telefon. Zloději mnohdy neváhají použít ani násilí, když se chtějí obohatit o cizí aparát. Důkazem může být nedávný případ, kdy v jednom z libereckých barů pachatel udeřil nic netušícího hosta zezadu do hlavy, a to vše proto, aby mu mohl ukrást telefon.
„Velmi často jsou ukradeny mobilní telefony spolu s kabelkou nebo taškou. Stávají se ale také případy, kdy zloděj mobilní telefon strhne majiteli přímo ze šňůrky z krku,“ říká mluvčí liberecké policie Vlasta Suchánková s tím, že počty krádeží mobilů se skutečně zvyšuje.
Zloději to budou mít těžší
Proti dalšímu zneužívání mobilů se nyní jejich majitelé mohou bránit více prostředky. Hlavní novinkou je především společný postup operátorů, kteří neumožní, aby zloděj volal z ukradeného přístroje v jejich síti. Až do října totiž možnost blokace přístroje nabízela ve své síti pouze Telefónica O2. Všichni operátoři umožňovali pouze blokaci odcizené nebo ztracené SIM karty.
Okradený majitel telefonu by se měl v prvé řadě obrátit na svého operátora s žádostí o blokaci SIM karty. Hned poté by měl o krádeži informovat policii. Existuje také databáze ukradených mobilních telefonů, kde si lze podle IMEI čísla ověřit, zda jste si nepořídili právě třeba kradených přístroj. K ověření, zda je mobilní přístroj evidován jako odcizený a jeho provoz je znemožněn ve všech sítích mobilních operátorů, lze použít internetový portál www.mvcr.cz/mobily (www.policie.cz/mobily). Zde lze jednoduchým dotazem zjistit příslušné informace.
Mizí tisíce mobilů za jeden rok
Podle policejních odhadů zloději v České republice ukradnou až 20 000 mobilních telefonů ročně. Policie se však oficiálně dozví jen o zlomku krádeží, řada lidí totiž odcizení ani nenahlásí. V Česku je kolem 12,4 milionu mobilních telefonů, což představuje 120 telefonních čísel na sto obyvatel.

Jak zablokovat ukradený mobil?

– odcizení mobilního telefonu nahlaste osobně na oddělení Policie ČR. Zde také vyjádřete svůj souhlas s blokací.
– souhlas se zrušením blokace mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším oddělení Policie ČR. Telefonické nebo písemné požádání o odblokování mobilního telefonu není možné.
– předložte doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)
– přineste záruční list, na kterém je uvedeno IMEI (“výrobní číslo“ mobilního telefonu)
– pokud je vlastníkem mobilního telefonu fyzická osoba a pokud žádost místo ní doručila osoba pověřená - plná moc vlastníka (nemusí být úředně ověřená)
– pokud je vlastníkem mobilního telefonu právnická osoba - písemná žádost podepsaná statutárním orgánem a opatřená razítkem
– policista spolu s žádající osobou vyplní formulář, který obsahuje: informace o odcizeném mobilním telefonu (IMEI, výrobní značka, typ), informace o vlastníku mobilním telefonu (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje), pokud vlastníkem je právnická osoba - IČO, název a sídlo firmy, souhlas osoby s blokací nebo odblokováním