„Z výpovědi poškozeného jednoznačně vyplynulo, že si vytvořil k obžalované citový vztah, v důsledku čehož pak nebyl schopen rozumově korigovat své jednání, jehož absurdita je z vnějšího pohledu zcela zjevná," přednesla českolipská státní zástupkyně Barbora Mildeová během své závěrečné řeči v případu, nad kterým zůstává rozum stát.

O potrestání ženy obviněné ze zločinu podvodu rozhodoval 15. září Okresní soud v České Lípě. Pojďme se na zvláštní příběh slepé důvěry a chladnokrevného zneužití podívat od začátku.

Vše začalo jednoho jarního dne roku 2015, kdy obviněná, pětačtyřicetiletá Ludmila Kovalevová stopovala na silnici ve směru z Nového Boru na Liberec. Zastavil jí padesátiletý muž, jehož ochota pomoci osamělé ženě u silnice si nakonec vybrala krutou daň. Říkejme mu třeba Bořivoj.

Už během jízdy padla Ludmila Bořivojovi do oka a nakonec dokonce zjistil, že oba bydlí ve stejném domě. „Poté jsme se občas potkávali. Zhruba po měsíci jsem ji oslovil, jestli si nechce vyjít a ona mi dala své telefonní číslo. Po čtrnácti dnech jsme si vyšli do restaurace a ona mě požádala, jestli bych jí nepůjčil nějaké peníze, protože jí někdo dluží za masáže," vypověděl Bořivoj.

Drobný obnos Ludmile zapůjčil, žena si podle Bořivojových slov získala jeho sympatie a on sám byl nakloněn nějakému vztahu.

Další půjčka

Po několika dnech od první půjčky se Ludmila ozvala, že by potřebovala nějaké další peníze, tentokrát na právní služby. Ani tehdy Bořivoj neváhal a obnos poskytl. A tak to pokračovalo dál. Půjčené peníze si začal poškozený zapisovat, teprve když částka dosáhla zhruba patnácti tisíc korun. Přesto jí věřil až do hořkého konce.

Součet všech zapůjčených částek, evidovaných v chaoticky psaném diáři, se nakonec vyšplhal na 559 900 korun českých. To vše během necelých třech měsíců. Ale to zatím předbíháme.

Při jedné ze společných schůzek v restauračním zařízení k páru přistoupila žena nevábného vzezření, jež se s Ludmilou očividně znala. „Dle mého laického názoru měla co do činění s užíváním drog. Ptal jsem se Ludmily, s kým se to stýká a ona začala tvrdit, že spolupracuje s policií, že se infiltrovala do skupiny drogových dealerů a že na rozkrývání této činnosti potřebuje peníze v řádu zhruba padesáti tisíc," uvedl Bořivoj a dodal, že Ludmila to odůvodnila tím, že kvůli utajení nemůže použít policejní fondy.

„Mohu zodpovědně prohlásit, že policie takové praktiky rozhodně nepoužívá," říká policejní mluvčí Ivana Baláková.

Mrtvá schránka

Mrtvá schránka je ve špionském slangu místo, kam je možné uložit zásilku určenou někomu dalšímu, a kde si ji dotyčný následně bez vzájemného kontaktu vyzvedne.

Ludmila Bořivojovi tvrdila, že se nadále nesmějí stýkat, samozřejmě kvůli utajení. A přesto z něj lákala další a další peníze. Ty jí předával ve formě balíčků se zcela nekonspiračními nápisy typu „Lidka", „pro Lídu" a podobně. Mnohdy doplněnými o symbol srdce. Ty v lepším případě nechával na benzínové stanici nebo u skladníka v supermarketu, v horším pak u obsluhy různých heren od Cvikova po Českou Lípu.

Z výpovědí obsluhy podniků vyplývá, že Ludmila většinou obnos po vyzvednutí okamžitě prohnala hracími automaty. V nemálo případech přivezl Bořivoj Ludmile další peníze na stejné místo i třikrát denně. „Ona říkala, že to jsou peníze do společného podnikání, ale bylo mi to divné, neboť všechno ihned prohrála," vypověděl jeden z barmanů, který se na předávání kontrabandu podílel.

Bořivojovy naspořené peníze brzy přestaly na financování domnělého boje se zločinem stačit a on si začal půjčovat od rodiny, kamarádů a známých. Budiž mu ke cti, že peníze důsledně vracel. Od financování podezřelé akce odrazovala Bořivoje i vlastní dcera, k níž si také přišel několikrát vypůjčit. Láska však bývá slepá, a on dobré rady nedbal.

Vrať mi ty peníze

Netrvalo to dlouho a Bořivoj chtěl po Ludmile nějaké peníze zpátky, načež mu ona řekla, že je mezi nimi konec a přestala komunikovat. Bořivojovi se zhroutil celý svět, a když si následně Ludmila drze přišla vypůjčit další peníze, opět jí je poskytl. Teprve poté Bořivoj konečně prozřel a šel vše oznámit na policii.

Řetězcem půjček a dalšího financování Ludmiliny hráčské vášně si Bořivoj vytvořil dluhy, které se rozhodl řešit nejprve pomocí půjčky od banky, od Providentu, a následně dokonce machinacemi s finančními prostředky společnosti, ve které pracoval na vysoké ekonomické funkci. O práci nakonec přišel a v současné době je státním zastupitelstvím obviněn z přečinu zpronevěry.

Ludmila se hájila tím, že do určitého bodu se peníze chystala vrátit. „Doufala jsem, že je vyhraju zpátky," vypověděla. Její advokát poukázal i na to, že nastoupila ochranné protialkoholní léčení a že trpí psychickou nemocí, takzvaným gamblingem. Také je nutno podotknout, že se poškozenému během soudního jednání omluvila. „Promiň, nechtěla jsem ti takhle ublížit," pravila směrem ke štědrému sponzorovi. On na to jen lehce pokýval hlavou.

Rozsudek

Státní zástupkyně navrhla trest odnětí svobody na dva a půl roku ve věznici s dozorem. Za čin Ludmile hrozilo podle trestní sazby až osm let v žaláři. „Ludmila Kovalevová se odsuzuje podle paragrafu 209/4 trestního zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání dvou let ve věznici s dozorem," rozhodl soud slovy předsedajícího Pavla Kříže s tím, že obviněná je povinna poškozenému uhradit škodu ve výši 559 900 korun českých.

Ludmile během čtení rozsudku ukápla slza, tedy soudě podle toho, že si chvíli mnula prstem pravé oko. Zdali to bylo lítostí nad zničeným životem důvěřivého Bořivoje, či nad vlastním uvězněním, to ví jen ona.