Zúčastněné strany se shodly, že smutnému závěru přispěla špatná atmosféra, výchova a vyhrocené vztahy v rodině obžalovaného. „Bratra dlouhodobě a s různou intenzitou napadal, následkem toho se u nezletilého rozvinul strach, úzkostné stavy, posttraumatické stresové poruchy a syndrom týraného dítěte,“ konstatoval předseda senátu Milan Vencl. Podle něj soud vyhověl veškerým návrhům na dokazování, vyslyšel znalce a posoudil dostatek důkazů včetně videozáznamu. „Obžalovaný neprojevil reflexi, od počátku své jednání bagatelizuje,“ uvedl předseda senátu. Jak zdůraznil, rodiče dali přednost svému podnikání a díl své odpovědnosti přenesli na syna, čímž došlo k překročení běžného rámce sourozenecké rivality.

Podle obžaloby Matěj Š. bratra hrubě trápil během čtyř let, a to slovně i fyzicky. Soudci akceptovali závěry znalce, že mladší bratr nelže a nevymýšlí si. Z jiného posudku vyplynulo, že obžalovaný je nevyrovnaná osobnost s narcistními rysy a že netrpí duševní poruchou, proto je za své jednání plně zodpovědný. „Vztahy v rodině byly postupně napjaté. I ten můj s bratrem, to přiznávám. Ale jsem nevinný, své chování nepovažuji za týrání,“ prohlásil obžalovaný Matěj Š.

S rodiči si prý nerozuměl. „Matka mě chtěla vyhodit z domu, stupňovala na mě nátlak, ona i její návštěvy,“ hájil se mladík, který doma nežil od léta 2018. U soudu svědčila i matka, podle které trávil Matěj veškerý čas na počítači a vůči všem byl slovně agresivní. Jak tvrdila, manžel se snažil problémy držet doma. „Styděla jsem se, obviňovala sama sebe, ale když mě pak manžel napadl, volala jsem i policii,“ řekla Katarína Š. Její manžel oponoval: „Manželka používá dítě jako zbraň. Myslel jsem, že to vykomunikujeme,“ vypověděl. K soudu přijela svědčit i babička chlapců. „O rozepřích jsem neslyšela. Myslím, že tam chyběla láska,“ mínila.

Obhájce Martin Křivohlavý žádal pro svého klienta úplné zproštění obžaloby s tím, že trestné jednání nebylo prokázáno. Rozporoval také některé svědecké výpovědi. „Občas se choval nevhodným způsobem, ale nemohl dosahovat takové intenzity, kterou uvádí zákon,“ prohlásil advokát. „Bylo to jen takové škádlení.“ Podle něj jsou za situaci v rodině odpovědní rodiče. „Situace i chování obžalovaného se začaly zhoršovat až v polovině roku 2017 po vykázání otce z domu,“ poukázal Křivohlavý.

Jak upozornil, nebylo normální, aby si matka zajišťovala důkazy proti jednomu synovi tak, že mladšího nabádala, aby střety v domácnosti natáčel na video. „Stála proti němu matka, její dva blízcí známí a bratr. Byl to právě můj klient, kdo byl pod tlakem,“ dodal obhájce. Obžalovaný syn z rodiny odešel, studuje v Praze, kde žije samostatně. Po vyhlášení rozsudku si strany vzaly lhůtu na podání odvolání.