„Ochrana se vztahuje na jakéhokoli jedince, i na jeho část, která obsahuje druh, který je chráněn. Živá i neživá část, to je jedno,“ konstatovala inspektorka Anna Kubátová z odboru ochrany přírody ČIŽP. V rámci své práce byla v létě 2018 povolána k zásahu policistů a celníků v domě Berouskových v Bášti a následně se podílela na zpracování odborného vyjádření inspekce k případu.

UMĚT PROKÁZAT PŮVOD

Kubátová v případu kontrolovala doklady a registrace části zvířat v zooparku. „Předloženy nám byly doklady z domovních prohlídek a já je srovnávala se seznamem zvířat, fotodokumentací a dalšími doklady a registrem Ministerstva životního prostředí, kde jsou zvířata evidována,“ sdělila Kubátová.

Podle ní mohou mít některá zvířata výjimku pro nakládání ke komerčním účelům na celý život, ale jsou i časově omezené výjimky. „Výjimka je potřeba i na neživé exempláře. Vydali jsme například výjimky na lebky, existují i na maso, i pro ně je povolení potřeba získat,“ upozornila Anna Kubátová. Stejně tak je povinností chovatele, ale také třeba preparátora nebo majitele tygří kůže umět prokázat původ zvířete.

Obžalovaní se svými obhájci nadále poukazují na fakt, že zvířata ze zooparků jsou pouze kříženci a nejsou z divočiny. A tím pádem se na ně vztahují jiná pravidla a paragrafy. „Zákon nerozlišuje, jestli jde o čistý druh z živé přírody nebo o několikanásobného křížence ze zajetí, zákon prostě chrání tygra jako takového,“ uvedl státní zástupce Michael Dostál.

To potvrdila i Anna Kubátová. Vysvětlila, že hybrid je kříženec dvou druhů, ale i poddruhů, a to i do několikáté generace. „Hybrid je vždy chráněn, stejně tak hybrid dvou poddruhů tygra. Je jedno, z jaké generace je, tygr je chráněn jako druh, každý tygr,“ řekla Kubátová.

Obžalovanými v případu jsou preparátor zvěře Miloš Hrozínek, provozovatel zooparků Ludvík Berousek a vietnamský obchodník Xuan Vu Le, kterého zastupoval obhájce. Muži se zodpovídají ze zabíjení velkých kočkovitých šelem a z nelegálního obchodu s nimi. „Nechápu, že se věc řeší v trestním řízení,“ řekl už minule obžalovaný Hrozínek, který jako jediný z obžalovaných zůstává ve vazbě.

Policisté sledovali obchody s šelmami více než dva roky. Zaměřili se na tři muže, které zatkli v červenci a kteří nyní stojí před soudem. V listopadu si vyslechli obžalobu kvůli neoprávněnému nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Hrozí jim šest měsíců až pět let vězení. Soud bude pokračovat v polovině března.