Dva mladíci se vloupali do učebny základní školy na českolipském sídlišti Špičák a odnesli si notebook a ovladač k diaprojektoru za bezmála třicet tisíc. Za další tři a půl tisíce poškodili majetek školy. Patnáctiletého chlapce a jeho o rok staršího kamaráda nyní čeká soud pro mladistvé. To je jen jeden případ kriminality mladistvých na Českolipsku.

Ve vězení neskončí

„Za loňský rok byly na Českolipsku spáchány celkem čtyřicet tři skutky, jichž se dopustily děti ve věku do čtrnácti let, a další sto čtyřicet dva spáchali mladiství ve věku od patnácti do osmnácti let,“ upřesnila českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Letošní bilance je prozatím příznivější. Ze skoro šestnácti set objasněných trestných činů mají dvacet šest skutků na svědomí děti a sedmdesát tři mladiství. „Oba roky lze hodnotit podobně, děti a mladiství nemají vysoký podíl na celkovém počtu trestných činů spáchaných na Českolipsku,“ poznamenala Baláková.

„Ze statistiky vyplývá, že mladiství jsou nejčastěji pravomocně odsuzováni za trestný čin krádeže, přičemž jednoznačně převládá ukládání alternativních trestů,“ řekla mluvčí Ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková a upřesnila, že tyto sankce nejsou spojeny s odnětím svobody.

Pohlídá je náramek

„Soudy pro mladistvé mohou pachatelům starším patnácti let uložit tresty obecně prospěšných prací, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, uložit zákaz vstupu na sportovní a kulturní akce, ale i odnětí svobody s podmínečným odkladem nebo bez něj,“ objasnila Ivana Baláková.

Zmíněné tresty platí pro mladistvé, tedy ty, kteří v době spáchání provinění dovršili patnáct a nepřekročili hranici osmnácti let. Soud může uložit i trest domácího vězení. Ten umožňuje pachateli zůstat ve svém prostředí, které ale nesmí opustit. Provinilec pak může očekávat namátkové kontroly nebo i elektronické monitorovací zařízení, které sleduje, kde se odsouzený pohybuje.

„Trest domácího vězení se zatím týká dvou osob z Libereckého kraje, ani jedna však není osobou mladistvou,“ upřesnila Tereza Palečková.
„Soudy pro mladistvé mohou kromě toho uložit i ochranná opatření, jako je ochranné léčení, ochranná výchova nebo zabezpečovací detence,“ upozorňuje Ivana Baláková.

„V detenčním ústavu v Brně je sice zadržována jedna osoba z Libereckého kraje, ani ta ovšem není osobou mladistvou,“ upřesňuje statistiku umístěných nezletilých pachatelů Tereza Palečková.

Dětská provinění klesají

Zmiňovaná detence je nový typ opatření pro pachatele závažné trestné činnosti s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost. Zatím jsou v republice tato zařízení v Brně a Opavě. Samotné zařízení pak spadá do správy Vězeňské služby ČR. Podle mluvčí Terezy Palečkové do budoucna nevylučují možnost zřízení dalších detenčních ústavů.

„Nicméně vzhledem k tomu, že v současné době není plně využívána stávající personální kapacita dvou detenčních ústavů, není zřizování dalších zařízení rozhodně na seznamu aktuálních úkolů ministerstva spravedlnosti,“ podotkla Palečková. „Podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže se mladiství může dopustit jen provinění, nikoliv trestného činu, je to dáno terminologií zákona,“ upřesňuje Ivana Baláková.

Zruší věkovou hranici

Prim na Českolipsku hraje krádež vloupáním a krádež na osobě. Mezi statistickými údaji z regionu nalezneme nejen majetková provinění, ale i úmyslné ublížení na zdraví nebo pohlavní zneužívání. Přesto, že statistiky hovoří o snížení podílu mladistvých a dětí na celkové kriminalitě, ozývají se hlasy, které volají po snížení věku trestní odpovědnosti.

„Mechanické posouvání hranice trestní odpovědnosti o jeden nebo dva roky není řešením. Důležité je, do jakého výchovného zařízení bude dětský delikvent následně umístěn a jak na něj bude působeno,“ uvedl k možnosti snížit věkovou hranici ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

K tomuto účelu byla připravena novela zákona o soudnictví ve věcech mládeže, umožňující ukládání ochranného léčení zvlášť nebezpečným pachatelům trestné činnosti mladším patnácti let, a to i po dosažení plnoletosti. Pokud se návrh novely dostane do parlamentu, hodlá jej ministr Pospíšil ještě zpřísnit.

„Podle tohoto zpřísnění by soud mohl dětskému pachateli závažného trestného činu uložit nejen ochranné léčení, ale i detenci,“ upřesnila mluvčí Ministerstva spravedlnosti Tereza Palečková.

Návrh na zrušení věkové hranice pro detenci plánuje ministr Jiří Pospíšil prodiskutovat v ústavněprávním výboru poslanecké sněmovny.
Návrh novely by se mohl v poslanecké sněmovně objevit začátkem příštího roku.

Autor: Tomáš Mařas