Nastal čas rozčilování se na finančním úřadu, případně i použití jadrných slov na jejich úředníky. Občanů, kteří obdrželi platební výměr na pokutu, je dost. Co se vlastně stalo?

Mluvčí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem Jiří Kotous vysvětlil pro Deník: „Pokud někteří vlastníci nemovitostí stále berou podání daňového přiznání k dani z nemovitostí na lehkou váhu, bohužel, potom se nemohou divit, když obdrží od správce daně platební výměr k úhradě pokuty.“

Dodal, že je již minulostí, kdy vyplnění přiznání byť na daňovou povinnost např. 10 Kč, tedy částky, která se sice vyměří, ale nepředepíše a nehradí, bylo zcela bez postihu. S účinností od 1.1.2011 vstoupil v platnost Daňový řád, který nahradil Zákon o správě daní a poplatků. Znamená to, že Daňový řád přitvrdil např. právě v oblasti nepodávání daňového přiznání. Novinkou je, že za nepodané daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání vzniká povinnost uhradit pokutu v minimální výši 500 Kč.

Paradoxně se může stát, že vlastník nově nabitého pozemku, ze kterého by daň činila méně než 30 Kč, a nebyla by tedy splatná, obdrží platební výměr na úhradu pokuty za nepodané daňové přiznání, která činí minimálně 500 Kč.

Kotous potvrdil, že novou sankci doprovází mnohdy emoce: „Hrubá slova, nadávky nebo poznámky o zdravém rozumu, dobrých mravech, vyhrožování soudem či pouze doručením žádostí o vrácení zaplacené pokuty si správci uvedené majetkové daně vyslechnou, předávané listiny převezmou, nicméně zákonný postup musí dodržet.“

Kotous doporučuje věnovat náležitou pozornost i této finančně nenáročné dani a raději příslušný tiskopis vyplnit a včas odevzdat.„V této souvislosti lze i připomenout, že již od roku 2002 lze využít možnosti zpracování daňového přiznání v aplikaci daňového portálu http://eds.mfcr.cz, tedy zpracování daňového přiznání komfortním způsobem, kdy aplikace veškeré sazby, koeficienty apod. sama doplní, vypočítá a připraví formulář k podpisu a odeslání místně příslušnému správci daně,“ radí Kotous.