Závěrečné řeči se proměnily v tříhodinový maraton slov. Nejprve hovořil státní zástupce a jeho projev trval padesát minut. O tom, že dopoledne bude dlouhé, věděl i soudce, který žalobci povolil sedět, ten však odmítl. „Jsem zvyklý stát,” řekl s úsměvem.

Během své řeči rozdělil obviněné do dvou skupin. Pro tu první žádal tvrdý postih. Šlo o dva nejstarší muže. Oba jsou navíc několikrát trestaní recidivisté. Žalobce se vyslovil pro jedenáctiletý žalář, trestní sazba je přitom osm až dvanáct let.

Druhou skupinu obžalovaných popsal státní zástupce jako mladé a předtím netrestané. Podle něj u nich je možnost nápravy. U některých se přiklonil k nižším trestům, většinou čtyřletým, ale jednou i osmiletému, ve třech případech i pro podmínku

Pak už byli na řadě obhájci devíti mladých mužů. Povětšinou žádali podmíněné tresty a v několika případech také zproštění obžaloby. Několikrát zaznělo odvolání na nález Ústavního soudu. Ten podle obhájců říká, že paragraf, podle kterého jsou jejich klienti souzeni, nerozlišuje omamné látky. Například marihuana je ale považována za měkkou drogu na rozdíl třeba od pervitinu. Soudce by tak dealera pervitinu mohl potrestat menším trestem. To se obhájcům nelíbilo.

Další zpochybnili množství prodané marihuany. Z obžaloby ani z výslechů prý nešlo zjistit, jaké množství obvinění prodali. Došlo i na humorné okamžiky, to když jeden z obhájců citoval výpověď jednoho ze svědků. „Když kouříte hodně, jste pak zmaštěnej ještě druhej den. Nevím, co jsem dělal včera, natož v jaké kondici jsem byl jedenáctého listopadu,” narážel na důvěryhodnost svědků.

O rozsáhlosti případu svědčí i počet svědků, kterých u soudu vystoupilo 69. Úctyhodný je i počet projednávaných skutků, těch je celkem 104.

Někteří z obviněných, především ti nejmladší, svých činů litovali. Část strávila několik měsíců ve vazbě. „Pro mě to byla strašná zkušenost. Vím, že už nikdy nic protizákonného neprovedu,” říkal jeden z obžalovaných. Rozsudek se dozví příští pondělí. Zda se soud přikloní spíš k státnímu zástupci, nebo k obhájcům se obvinění dozví až tehdy.