Další otřesný případ domácího násilí vyšetřuje liberecká policie. Za zdmi bytu v liberecké Palackého ulici se osm let odehrávalo peklo. Tedy peklo pro ženu, které její manžel po celé ty roky fyzicky i psychicky ubližoval.
„Shazoval ji z křesla, lehal si na ni, škrtil ji oběma rukama, sprostě jí nadával. V průběhu posledních osmi let utrpěla žena i takové úrazy, jako rozbitou hlavu nebo zlomenou ruku a jiné, které však nikdy neohlásila, že jí je způsobil manžel,” přiblížila ženino utrpení mluvčí liberecké policie Ludmila Knopová.

Nyní se ale situace vyhrotila a žena se i přes strach z mužovy odplaty svěřila policii. Policisté muže neprodleně vykázali na deset dní ze společného obydlí, aby mohl vychladnout. „Žena tak získává prostor k vyřešení své tíživé situace,” dodala mluvčí.

Podobný případ však není na Liberecku vůbec ojedinělý. Od začátku roku museli policisté v rámci Libereckého kraje vykázat celkem 66 násilníků. Přitom loni to bylo 50. Podle Knopové se ale počet násilníků nezvyšuje, naopak zde vidí pozitivní trend. „Nárůst neznamená zvyšování agrese, ale skutečnost, že stále více týraných mužů a žen si uvědomuje možnost řešení problémů a obrací se na policisty s prosbou o pomoc,” vysvětlila policistka.

V drtivé většině bývají z domova vykázáni muži, jen v jednom případě musela pryč žena z Českolipska. Ta ale netýrala svého muže, ale rodiče. „Vyhrožovala rodičům fyzickou újmou a vzhledem k tomu, že užívala různé léky a alkohol, docházelo k postupnému zvyšování její agrese,” řekla mluvčí.

Svědky domácího násilí mezi rodiči bývají často přítomny děti. Ze všech šestašedesáti letošních případů bití a vyhrožování viděly polovinu případů.

V mnoha případech také násilníci vyhrožují zbraní. Čímž ale není myšlena pouze střelná zbraň. „Jde o jakýkoliv předmět, který může ublížit, například popelník, lopata nebo květináč,” podotkla Knopová.
Násilí nemusí být jen mezi ženou a mužem, ale i mezi ostatními členy rodiny. „K násilí dochází například i mezi otcem a synem, vnukem a dědou, tedy obgeneračně,” dodala policistka. Obětí domácího násilí se tak může stát každý z nás.