Akce s názvem „Alkohol" proběhla v Libereckém kraji před začátkem prázdnin. Zapojili se do ní nejen policisté, ale také celníci, Česká obchodní inspekce nebo hasiči. Zaměřili se především na zákaz prodeje alkoholu mladistvým v českém pohostinství, ale i na prevenci a odhalování majetkové a drogové trestné činnosti.  Během týdne společně zkontrolovali na 25 provozoven. Hlídky pátraly i po hledaných osobách a odcizených věcech.

Do akce bylo na území Libereckého kraje nasazeno téměř osm desítek policistů, kteří během jednoho týdne zkontrolovali na 25 restaurací, klubů, zábavních podniků apod. a přes 380 osob. „Celkem v devatenácti případech zjistili, že osoby do 18 let požily alkoholický nápoj," uvedla Vladimíra Šrýtrová, mluvčí Krajského ředitelství policie Libereckého kraje.

„Kontroly nebyly dělány plošně, ale ve vytipovaných provozovnách, ve kterých již policisté v minulosti zjistili porušení zákona ve vztahu k nalévání alkoholu mladistvým. Zároveň policisté prováděli kontrolu pouze u těch osob, u kterých měli podezření, že by mohly být pod vlivem alkoholu či psychotropních látek a byly mladší 18 let," dodala Šrýtrová.

Dobrou zprávu může být, že policisté nezjistili žádné trestné činy související s podáváním alkoholu mladistvým, ani související s omamnými a psychotropními látkami. „Nebyl zjištěn žádný případ, kdy by bylo u osoby mladší 18 let zjištěno požití velkého množství alkoholu nebo užití velkého množství drogy," upřesnila policejní mluvčí s tím, že podobné akce budou v průběhu roku na území kraje probíhat i nadále.