Severně od Alp a západně od Karpat ho nikde jinde zřejmě nenajdete. Kriticky ohrožený brouk tesařík alpský žije široko daleko jen v lokalitě Velký a Malý Bezděz na Českolipsku. Jeho populaci, která tu podle ochranářů čítá asi 2500 jedinců, zřejmě ohrozil jednatřicetiletý muž z Prahy, který brouky na Bezdězu sbíral, usmrcoval a následně s nimi obchodoval na internetu. Soud jej nyní potrestal dvouletou podmínkou.

Případem se v létě 2014 začali zabývat inspektoři z oddělení ochrany přírody České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a kriminalisté. Prodejce pod anonymním uživatelským jménem nabízel na aukčním portálu eBay celkem 284 neživých ohrožených druhů brouků. „Inspektoři ČIŽP zjistili, že mezi nimi je například 23 exemplářů kriticky ohroženého tesaříka alpského a 194 jedinců ohroženého roháče obecného. Také mnohé další nabízené exempláře patřily k ohroženým druhům," uvedl ředitel ČIŽP Erik Geuss.

Při domovní prohlídce objevili kriminalisté a pracovníci ČIŽP krabice s chráněnými druhy brouků, ale také motýlů a měkkýšů. Hodnota zabavených živočichů byla stanovena na bezmála 830 tisíc korun.

Zranitelná populace

Exempláře muž získával odchytem v přírodě a následným usmrcením. „Tesaříka alpského získával na území národní přírodní rezervace na Českolipsku, kde se nachází jedna z posledních oblastí výskytu v České republice. Dle odborného posudku Agentury ochrany přírody a krajiny tím pravděpodobně došlo k významnému ohrožení lokální populace tohoto kriticky ohroženého druhu. Tato populace se vyznačuje malou početností a velmi nízkou genetickou variabilitou, což ji činí zranitelnou," uvedl Zdeněk Papoušek, vedoucí oddělení ochrany přírody ČIŽP.

Kromě Bezdězu se tesařík alpský vyskytuje na Českolipsku ještě v lokalitě Slatinné vrchy a ojediněle ho lze nalézt i na nedalekých vrcholech se zbytky bukových porostů, například na Velké a Malé Bukové, Mlýnském vrchu, Borném nebo na Ralsku. „Tyto lokality ovšem hostí výrazně menší populaci a jsou pravděpodobně závislé na přeletech jedinců z Bezdězu a Slatinných vrchů," dodává zoolog Radek Hejda z oddělení sledování stavu druhů živočichů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).

Ohroženého brouka ochranáři na Českolipsku pravidelně monitorují. „Brouci jsou označeni fixem a díky poměru neoznačených a znovu nalezených již označených jedinců, lze odhadnout velikost populace," říká Hejda. Podle posledních odhadů z roku 2015 činila populace tesaříka 2500 jedinců.

Mizí listnaté lesy

Vzácnost tohoto druhu podle zoologa způsobuje likvidace původních listnatých porostů a jejich převodem na jehličnaté monokultury. „Zároveň nejsou vhodné ani zapojené stinné vysokokmenné porosty buku, proto tento druh, spolu s dalšími ohroženými druhy hmyzu, nachází ideální podmínky k životu na Velkém a Malém Bezdězu, kde je populace koncentrována na starých, křivolakých, nízkých bucích, které byly dříve ořezávány a osekávány," doplňuje Radek Hejda.

Podle inspekce je případ jednatřicetiletého muže zatím prvním, kdy informace o internetovém prodeji nelegálně získaných jedinců hmyzu vedla k pravomocnému odsouzení. „Případům obchodu s živými či neživými exempláři chráněných druhů se ČIŽP věnuje dlouhodobě a samozřejmě v tom bude dál pokračovat. U méně závažných případů ukládáme pokuty, ty závažnější řeší orgány činné v trestním řízení," dodal ředitel ČIŽP Erik Geuss.