Platností odvolání Františka Janáka z funkce ředitele šenovské sklářské školy se opět začal zabývat Okresní soud v České Lípě. Ten sice již jednou prohlásil odvolání Janáka za neplatné, ale liberecký krajský soud vyhověl obžalovanému Libereckému kraji, rozhodnutí kolegů v České Lípě zrušil a vrátil jim případ zpět.

Nově se musí českolipský soudce Roman Koťátko vypořádat podrobně s důvody, které krajské radní vedly k tomu, že Janáka v listopadu 2010 odvolali. To se týká zejména závěrů české školní inspekce nebo zhruba pěti desítek chyb v účetnictví školy a domova mládeže, které odhalili krajští kontroloři.

Chyby v účetnictví

„Za celou svoji sedmiletou praxi na kraji jsem horší výsledky nezažila," komentovala v pondělí u českolipského soudu svědkyně Jindra Dolejšová. Ta do začátku loňského roku vedla oddělení vnitřní kontroly na libereckém krajském úřadě a prověřovala hospodaření jeho příspěvkových organizací. Byla tak vedoucí skupiny, která provedla rozsáhlou kontrolu v šenovské sklářské škole na podzim 2010 a téměř vzápětí zkraje roku 2011.

Jako nejzávažnější pochybení ze strany školy označila účtování pohledávek, chybějící inventarizaci majetku a nefunkční vnitřní kontrolní systém. „Účetnictví nebylo vedené průkazně a svědomitě. Je pravdou, že ve škole ale byl zastaralý informační systém," připustila Dolejšová.

Jako na záchrance

Do školských zařízení však běžně na prověrky nechodila. „Školský odbor měl od roku 2009 vlastní kontrolory, kteří si školy hlídali. Nás povolali, jen když potřebovali důkladnější prověření," vysvětlila Dolejšová.

Podle ní na kontroly standardně vyráželi na základě předem stanoveného plánu, který odsouhlasili krajští radní. „V ojedinělých případech pak mohl dát podnět na přešetření mimo stanovený plán hejtman, jednotliví radní nebo ředitel krajského úřadu. To byl případ školy v Kamenickém Šenově, kdy na základě neuspokojivé první kontroly proběhla ještě jedna," doplnila Jindra Dolejšová.

Na dotaz právní zástupkyně Františka Janáka, zda kontroly krátce po sobě jako v případě šenovské škole byly běžnou praxí, odpověděla: „Stejný způsob jsem zažila jen v případě Zdravotnické záchranné služby." Sama si nedokázala vysvětlit, jak mohlo dojít k tomu, že ve sklářské škole mohli mít tak závažné pochybení v účetnictví, které jim v závěrečné zprávě vytkla. „Nedokážu si to představit. Po námi provedených kontrolách vždy subjekty problémy řešily," dodala Dolejšová.

Účelové záminky

František Janák od samého počátku považuje pochybení objevená při kontrole za záminky, které měly pomoci k jeho odvolání. Za hlavní důvod považuje, že hodně nahlas oponoval sloučení šenovské školy s nedalekou sklářskou školou v Novém Boru, které hejtmanství chystalo a k němuž ve finále nedošlo.

„Myslím, že jsme schopni vyvrátit účelové důvody kraje a dokázat, že mám pravdu," řekl po pondělním jednání František Janák. Podpořit jeho slova by měl auditor, který bude jako svědek vypovídat před soudem v červenci.