Neštěstí se stalo v Pihelu na Českolipsku. Pes utekl z nedostatečně zabezpečeného pozemku. Seniorce způsobil mnohočetná poranění, povalil ji na zem. Příčinou úmrtí bylo natržení sleziny a neodhalené vnitřní krvácení.

Případem se dvakrát zabýval Okresní soud v České Lípě i liberecká pobočka krajského soudu. Kromě podmíněného trestu rozhodly soudy také o náhradě škody pro pozůstalé. 

Chovatelka v ústavní stížnosti znovu zpochybnila to, zda mezi útokem psa a smrtí seniorky existovala příčinná souvislost. Už dříve totiž obhajoba naznačovala možnost, že zranění sleziny vzniklo ještě před útokem psa, anebo poté v nemocnici. Některé svědky označila obhajoba za nevěrohodné.

Skutková zjištění jsou podle stížnosti v extrémním nesouladu s provedenými důkazy a nelze učinit jednoznačný závěr o vině chovatelky. Ústavní soudci však obhajobu označili za spekulativní. Justice shromáždila dostatek důkazů, byť nepřímých, a správně je hodnotila.

„ÚS nezjistil namítané porušení základních práv stěžovatelky, proto dospěl k závěru, že jde o návrh zjevně neopodstatněný," stojí v usnesení.