Zodpovídal se za distribuci pervitinu, ale i za přechovávání zbraní, munice a také více než 12 kilogramů rtuti. Za to mu hrozilo až desetileté vězení a státní zástupkyně navrhovala osmiletý žalář.

Podle soudců, kteří svůj čerstvý verdikt pokládají ještě za shovívavý, bylo dokazování důkladné a není pochyb, že se muž dopustil dvou zločinů a jednoho přečinu, z nichž ho vinila obžaloba. Přitížilo mu, že šířil „tvrdou“ drogu dlouhé období a mezi více konzumentů. „Drogová trestná činnost je společensky škodlivá a vysoce nebezpečná. Polehčující okolností bylo částečné doznání,“ zdůraznil předseda senátu Milan Vencl.

Podle státní zástupkyně Marie Jandáčové bylo jednoznačně prokázáno, že se dopustil skutků uvedených v obžalobě. „Neoprávněně prodal, jinak jinému opatřil a pro jiného přechovával psychotropní látku a čin spáchal ve značném rozsahu,“ uvedla Jandáčová. Podle ní také bez povolení přechovával rtuť ve značném rozsahu. A také, ačkoli nebyl držitelem zbrojního průkazu, zbrojní licence ani muničního průkazu podle zákona, přechovával zbraně a střelivo.

Podle předsedy senátu množství prodávaného nebo rozdávaného pervitinu přesáhlo únosnou mez. Důkazy proti obžalovanému získal soud i z povolených odposlechů. „Lidé, kteří si u něj opatřovali pervitin, rozhodně nebyli osobami nedotčenými, ale to obžalovaného nezbavuje viny,“ podotkl Vencl.

Kriminalisté Suslova dlouho sledovali a zadokumentovali řadu prodejů pervitinu, nejčastěji od tisíce korun za gram. Jindy drogu poskytl za různé zboží, nebo službu. Nejčastěji přímo u něj bytě.

Zdroj drogy neprozradil

„Obžalovaný zpochybňoval množství pervitinu, které prodal. Kde drogu bral, nikdy neřekl,“ sdělil Vencl. Jak připomněl, v rámci procesu senát souhlasil i s pořízením nového znaleckého posudku, jak žádal Suslov. Podle závěrů zkoumání obžalovaný sice má smíšenou poruchu osobnosti, ale jeho rozpoznávací schopnosti jsou zachovány. „Přes dlouhodobé užívání návykových látek dokázal nebezpečí závislosti zvládnout,“ potvrdil mimo jiné v dokumentu lékař Jan Šneler.

„Je mi kladeno za vinu, že jsem distribuoval pervitin, ale není to tak. Hodně svědků lže,“ hájil se v závěrečném slově Suslov. Také obhajoba upozorňovala soud, aby se na svědky, kteří měli odebírat pervitin, díval obezřetně. „Rtuť je kov a to není jed. Zbraně nejsou schopné střílet, nemají žádnou jinou cenu než pro sběratele,“ vyjádřil se i k dalším skutkům Suslov. S rozsudkem spokojený nebyl. „Odvoláváme se, pokračovat budeme u krajského soudu,“ uvedl advokát Petr Sigmund.

Odvolání podá také státní zástupkyně. Vzhledem k tomu včera rozhodoval senát ještě o prodloužení vazby. „Obava z pokračování trestné činnosti je lichá,“ řekl obhájce Sigmund. S jeho názorem se senát neztotožnil. I když Suslov pobývá ve vazební věznici téměř rok, kvůli odvolacímu řízení v ní zůstane i nadále. „Kromě dřívějších důvodu přibyl i další. Byl mu uložen, byť nepravomocně, citelný trest a je tu obava, že by se dalšímu řízení vyhýbal,“ zdůvodnil předseda senátu Milan Vencl.

Podle spisu je obžalovaný muž, původem z Kazachstánu, bývalý zubní technik a později podnikatel s českým občanstvím. Kvůli depresím je v invalidním důchodu. Nepopíral, že je sám konzumentem drogy. Ke rtuti sdělil, že ji nalezl asi před dvaceti lety ve volné přírodě a udělal tak dobrý skutek, že ji uzavřel a odložil v garáži. Zbraně údajně sbíral.