Na lavici obžalovaných se ve čtvrtek 16. září u Okresního soudu v České Lípě ocitl státní kolos se stamiliardovým rozpočtem, Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). Státní zastupitelství podalo na tuto příspěvkovou organizaci státu obžalobu za to, že 2. března 2017 z nedbalosti způsobila smrt řidiče Pavla G. (nar. 1964), na kterého během jízdy po silnici první třídy I/9 spadl kmen roky uschlého, téměř 30 metrů vysokého topolu kanadského. V osudný okamžik zde na katastru Újezdu u Jestřebí projížděl ve směru od Dubé Pavel G. s cisternou značky Tatra 148. Výčet zranění je v obžalobě velmi dlouhý. Byla neslučitelná se životem. Pád stromu na kabinu muži způsobil devastující a mnohočetná poranění kostry a vnitřních orgánů, otevřené drtivé poranění hlavy.

„Obžalovaná právnická osoba porušila důležitou povinnost vyplývající z jejího postavení a tím spáchala přečin usmrcení z nedbalosti. Od 17. června 2013 věděla, že musí předmětný strom neprodleně pokácet z důvodu silně narušeného zdravotního stavu stromu, ale tuto povinnost nesplnila, čímž zapříčinila to, že strom spadl na poškozeného a způsobil mu smrtelná zranění,“ uvedla státní zástupkyně Barbora Bukvová Mildeová. Podle ní, přes předchozí dohady a šetření zda uvedený strom rostl na pozemku státu, kde má právo hospodaření právě obžalovaná ŘSD, nemůže být pochyb, že silně narušený topol byl v takzvaném ochranném, pásmu silnice, za které odpovídá ŘSD.

Hráz Kachního rybníka je provizorně opravena.
Kachní rybník ohrožoval přilehlé obce. Jeho hráz je provizorně opravená

K soudu vyslaný zástupce krajské správy ŘSD Tomáš Malý, který u organizace začal pracovat až více než rok po neštěstí, odmítl ve věci vypovídat. „Nemohu prohlásit vinu,“ reagoval na soudu. V protokolech z přípravného řízení zmiňoval, jak jednali o prevenci takových událostí, protože kromě úseku u Újezda v Jestřebí se měla jiná vážná nehoda se stromem stát i u Starých Splavů. „Oslovili jsme přibližně 750 vlastníků pozemků v kraji tam, kde jsme vyhodnotili, že jsou rizikové stromy. I letos jsme opět vlastníky kontaktovali,“ uvedl v dokumentu Malý.

Obhájce ŘSD Jan Vaníček prohlásil, že obžalovaná strana poukazuje, že není jejím posláním péče o vegetaci, ale její hlavní činnost spočívá ve výstavbě dopravní infrastruktury. Přesto má za to, že systémy, jak zabránit mimořádným událostem nebo trestným činům, jsou funkční. Trvá na tom, že nemůže být uznána vinnou ze skutku, který jí je u českolipského soudu kladem za vinu. „Předmětný strom se jevil jako mimo pozemek ŘSD. Péči o vegetaci u silnic provádí ŘSD dostatečně a pravidelně, tyto služby zajišťuje prostřednictvím externích dodavatelů,“ řekl mimo jiné advokát Vaníček. U soudu zazněl i fakt, že opravu úseku silnice I/9 mezi Dubou a Jestřebím uskutečnila obžalovaná ŘSD v letech 2015 – 2016. A ze znaleckého posudku plyne, že v roce 2017 padlý topol kanadský byl prokazatelně více let před nehodou suchý a již v roce 2013 byl navržen ke kácení. Silný vítr v době tragické nehody jeho nevyhnutelné selhání pouze uspíšil.

Vdova: Byli bychom spolu do konce života

Soud vyslechl i vdovu po zabitém řidiči. „Měli jsme bezvadné manželství, byli bychom spolu do konce života. Manžel byl ve výborném zdravotním stavu, nekouřil, byl vitální, společenský, každému pomohl,“ řekla. Jak dodala, jeho velkým koníčkem byla práce u dobrovolných hasičů v Holanech a Dubé. „Jen hodinu před smrtí byl s nimi na výjezdu,“ vzpomínala. Ze ztráty se jen těžko dokáže sebrat. „Nemohu se s jeho smrtí dodnes smířit. Zničili mi zbytek života,“ prohlásila vdova.

Na dotaz soudu, zda ji obžalovaná strana kontaktovala, odvětila záporně: „Nikdo z ŘSD mě nekontaktoval, za čtyři a půl roku se mi nikdo neomluvil,“ konstatovala. K tomu se žádný z přítomných zástupců ŘSD nevyjádřil. Ostatní byli spíš zaraženi následnými dotazy advokáta státní firmy na soukromý život pozůstalé.

Ve vědecko-technickém parku v Dubé na Českolipsku představili nový reaktor pro plazmové zplyňování.
Odborníci v Dubé představili nový reaktor, vidí v něm budoucnost ničení odpadů

V čteném protokolu uvedl řidič protijedoucího dodávkového vozu, že byl ten den velmi silný vítr a při jízdě z kopce viděl mohutný padající strom, ihned začal prudce brzdit: „V protisměru jela Tatra, její řidič strom nemohl vidět, strom padl na auto a rozlomil se o kabinu Tatry, ta vyjela mimo vozovku a narazila do jiného stromu. Běžel jsem k Tatře, řidič nejevil známky života, byl jsem z toho v šoku,“ uvedl šofér dodávky. Podle něj nehodu zavinil pád stromu přes silnici.

Kauza byla odročena na závěr října, kdy má soud vyslechnout ještě několik svědků.