Jednomu z nich, provozovateli zooparků Ludvíku Berouskovi, se nejspíš ve středu při hlavním líčení trochu ulevilo. Soud totiž rozhodl, že mu vrátí ze zabavených peněz 900 tisíc korun. Při loňské domovní prohlídce u něj policie zajistila 1,23 milionu korun v hotovosti, které si údajně vypůjčil na provoz zooparků. „Částka půjde na bankovní účet, jiná možnost neexistuje. Rozdíl soud zatím dál zadrží,“ uvedla soudkyně Lucie Homolková.

Kvůli neoprávněnému nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami jsou obžalovanými vedle Berouska také preparátor zvěře Miloš Hrozínek, který je ve vazbě, a vietnamský obchodník Xuan Vu Le, který se z jednání vždy omlouvá. Podle obžaloby Berousek zvířata dodával a preparátor tygří těla zpracovával na masox nebo například tygří víno. Vietnamec produkty, které jsou v jeho komunitě velmi žádané, odebíral. Kůži tygra podle kriminalistů preparátor prodával od 50 do 100 tisíc korun. Všem hrozí až pět let vězení.

U soudu hovořil i přední český odborník na identifikaci biologického materiálu, DNA a genetiku, Daniel Vaněk, který k případu zpracovával dva znalecké posudky. „Jednalo se o druhovou a individuální identifikaci živočišného materiálu. Výsledky jsou nezávislou metodou ověřeny,“ konstatoval Vaněk. V rozborech jednoznačně určil, že u zadržených vzorků, které dostal k prozkoumání, pochází část z těl tygrů a dalších šelem.

Přesvědčivě vystupovala také Pavla Říhová, která pracuje jako vedoucí oddělení u České inspekce životního prostředí (ČIŽP). Vysvětlovala souvislosti s celosvětovou, evropskou a českou legislativou ohledně chráněných druhů živočichů. „Tygr, živý, mrtvý, jedinec z volné přírody nebo hybrid, ale i výrobek z něj, se řadí do nejvyšší kategorie ochrany,“ řekla Říhová.

Evropské zákony podle ní zakazují jakékoliv využívání tygrů ke komerčním účelům, k benefitům a majitelé musí mít dokumenty ke zvířatům bezchybně zpracované a neustále aktuální. Na jakýkoliv převoz i na preparaci, na každý dráp. „Navíc tady u nás platí ještě další nařízení, zejména veterinární či hygienická,“ upozornila. „Zbytky z preparace tygra nelze zpeněžit, ale dát je třeba slepicím také neexistuje,“ prohlásila Říhová.

KDE VŠUDE CHOVAJÍ TYGRY

Na dotaz Berouskova obhájce, kolik je v republice legálně chovaných tygrů, sdělila, že celkem 170. Z toho je v zoologických zahradách pouze 30 kusů. Obhajoba také opět poukazovala na fakt, že málokterý tygr je „čisté rasy“. „V životě se mi nedostal čistý tygr. Odcházejí mi do čtyř let. Cirkusy je kříží všude,“ zopakoval obžalovaný Berousek.

Podle inspektorky ČIŽP ale i hybridům náleží přísná ochrana. „Bílý tygr není z biologického pohledu čistá linie, je to barevná mutace, která by v přírodě nepřežila. Na ochraně to nic nemění,“ dodala.

Poměrně rychlý úhyn tygrů v takových počtech se laikům i odborníkům dál zdá nevysvětlený a nevěrohodný. U soudu teď také zazněl nález z pitvy jednoho ze zabavených mrtvých tygrů. Byl v dobrém stavu, zdravý, starý asi 4 roky, přesto ho někdo zastřelil. „Zjištěny jsou dvě střelná poranění a projektily, umíral v křečích několik minut,“ přečetla soudkyně z protokolu.

„Už jsme vyslechli všechny svědky. Čekají nás ještě zbývající odposlechy a listinné důkazy, ale je možné, že se pomalu blížíme k závěru,“ shrnul státní zástupce Michael Dostál.