Výpověďmi svědků pokračovalo v pondělí u českolipského soudu hlavní líčení s obžalovanou právnickou osobou – s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (ŘSD). Státní zastupitelství podalo na tuto příspěvkovou organizaci státu obžalobu za to, že 2. března 2017 z nedbalosti způsobila smrt řidiče Pavla G. (1964), na kterého během jízdy po silnici I/9 spadl kmen roky uschlého, téměř 30 metrů vysokého topolu kanadského. Šofér zde v osudný okamžik na katastru Újezdu u Jestřebí projížděl ve směru od Dubé s cisternou značky Tatra 148. Výčet zranění je v obžalobě velmi dlouhý. Pád stromu na kabinu vozu muži způsobil devastující a mnohočetná poranění kostry a vnitřních orgánů, otevřené drtivé poranění hlavy, kterým dotyčný podlehl.

Podle státní zástupkyně je případ v rámci České republiky poměrně unikátní. „Zatím jsme nepřišli na to, že by stejná věc byla u nás řešena,“ řekla Barbora Bukvová Mildeová. Předpokládá, že by soud mohl v případu rozhodnout před Vánocemi, na kdy bylo líčení odročeno. 

Žalobkyně nicméně předpokládá, že se kauza dostane k vyšším instancím. „Pak jistě bude k dispozici zajímavý judikát, jak v těchto věcech postupovat, protože jsme ještě nezaznamenali případ, kdy je za přečin usmrcení z nedbalosti žalována čistě jen právnická osoba, která si neplnila své povinnosti,“ zmínila státní zástupkyně.

Organizace podle ní od 17. června 2013 věděla, že musí předmětný strom neprodleně pokácet kvůli jeho silně narušenému zdravotnímu stavu, ale tuto povinnost nesplnila, čímž zapříčinila to, že strom spadl na poškozeného a způsobil mu smrtelná zranění. I přes předchozí dohady a šetření, zda uvedený strom rostl na pozemku státu, kde má právo hospodaření právě obžalovaná ŘSD, nemůže podle ní být pochyb, že silně narušený topol byl v tzv. ochranném pásmu silnice, za které odpovídá ŘSD.

„V přípravném řízení nebylo možné určit konkrétní osobu, která měla se znaleckými posudky pracovat, která měla jejich závěry promítnout do praxe. V rámci ŘSD navíc došlo k personálním změnám i i úmrtí jednoho z pracovníků. Měli ale mít nastavené takové mechanismy, aby k takovému selhání nedošlo,“ upozornila státní zástupkyně. Na dotaz, jaký trest pro ŘSD připadá v úvahu v případě odsuzujícího verdiktu, reagovala, že trest peněžitý. „Výši sdělím v závěrečném návrhu, navrhovat budu ale i zveřejnění části rozsudku, protože je důležité, aby i široká veřejnost byla informována,“ dodala.

Jako svědek v pondělí 25. října vypovídal bývalý dlouholetý ředitel Správy ŘSD Liberec Josef Jeníček, který vysvětloval, že znalecké posudky na zeleň u silnic sice zpracovávané byly, ale proces pak byl údajně kvůli nepružné legislativě zdlouhavý. „ŘSD provádí také kontrolu zeleně, ale operativní zákroky v současné legislativě nejsou možné. Pokud chcete kácet zeleň v období vegetačního klidu, musíte nejdříve mít dendrologický průzkum, organizovat výběrové řízení, čekat na lhůty, jindy pak ještě potřebujete posudek od ornitologů,“ tvrdil soudu Jeníček.

Podle něj za nedodržení postupu hrozí i státní organizaci třeba milionová pokuta. Hájil svého někdejšího zaměstnavatele i tím, že posudky znalců mluvily o potenciálu pádu stromů. „To není tak, že by říkal, že někomu hrozí bezprostřední nebezpečí,“ řekl. Kdo přesně by z jeho tehdejších podřízených za pád topolu mohl, neobjasnil.

Podle obhajoby ŘSD se předmětný strom jevil tak, že stojí mimo jeho pozemek. „Péči o vegetaci u silnic provádí ŘSD dostatečně a pravidelně, tyto služby zajišťuje prostřednictvím externích dodavatelů,“ řekl mimo jiné advokát Jan Vaníček.

U soudu zazněl i fakt, že opravu úseku silnice I/9 mezi Dubou a Jestřebím uskutečnila obžalovaná ŘSD v letech 2015 – 2016. Ze znaleckého posudku plyne, že v roce 2017 padlý topol kanadský byl prokazatelně více let před nehodou suchý a už v roce 2013 byl navržen ke kácení. Silný vítr v době tragické nehody jeho nevyhnutelné selhání pouze uspíšil.

Průběh kauzy bedlivě sleduje přítel dcery manželky oběti Robert Hodač. „Chodím na každé hlavní líčení, už aby to ale skončilo. Je to ostudné, ŘSD se staví k neštěstí, jako že se vlastně nic nestalo,“ prohlásil na chodbě soudu. Skutečnost, že topoly kolem I/9 jsou ve špatném stavu, prý lidé z Dubé a okolí věděli roky.

„Vždy se tam nějaký strom zlomil, ale stále se nikomu nic nestalo. Ta alej už dnes nestojí, paradoxně ji vloni celou nechalo vykácet právě ŘSD. Je to známá věc, že tam byly ty topoly nebezpečné,“ zlobil se.

Podle Hodače si ŘSD dělá, co chce. „Je smutné, že něco zavinili, ale nejsou schopni se k tomu následku postavit čelem. Stromy byly ve zlém stavu i podle těch vícero posudků, co měli k dispozici,“ řekl rozhněvaný muž. Spolu s přítelkyní a jejími blízkými si přeje brzký rozsudek a tím i uzavření neštěstí, které je postihlo.