Kontrola proběhla v týdnu od jednatřicátého října do šestého listopadu. „Během sedmi dnů provedli celníci u zaměstnavatelů na severu Čech šestnáct kontrol, při nichž zkontrolovali více než sto cizinců, kteří pro ně pracovali. Pět kontrol proběhlo ve spolupráci s cizineckou policií a na jedné se podíleli i pracovníci úřadu práce, řekl Nejedlý k akci, která se konala po celé republice.

Kontroly především na stavbách

Celníci odhalili dvaatřicet cizinců ze zemí mimo EU především při kontrolách na stavbách, jsou podezřelí z porušení zákona o zaměstnanosti. „Největší podíl z tohoto počtu připadá na cizince z Ukrajiny, těch bylo třicet,” dodal mluvčí.

Jen na Liberecku se přepadové kontroly dočkali v pěti podnicích. „Zkontrolovali jsme celkem čtyřiasedmdesát cizinců, z nichž sedmnáct je teď podezřelých z porušení zákona o zaměstnanosti,” uvedl Nejedlý. Kde přesně kontroly probíhaly, neřekl. „To jsou interní informace.”

Všichni oblečeni do pracovního

Podle Nejedlého všechny cizince kontroloři přistihli v pracovních oděvech odpovídajících jejich pracovním činnostem. Nejčastěji zjištěným nedostatkem byly chybějící doklady k výkonu pracovní činnosti, nebo výkon práce v rozporu s vydaným povolením.

Nejedlý dodal, že kontroloři se zaměřovali také na dodržování informační povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce. Z počtu 60 kontrolovaných pracovníků z členských zemí EU, nebyla tato oznamovací povinnost splněna v 54 případech. V celostátním měřítku jsou výsledky ještě horší. Celníci zkontrolovali 967 zahraničních dělníků a v 569 případech zjistili pochybnosti v dodržování právních předpisů.

Kontroly cizinců

Během sedmi dnů na severu Čech celníci zkontrolovali v rámci celorepublikové akce Škvor při šestnácti kontrolách celkem 109 cizinců. Třetina z nich, 32, měla problém s pracovním povolením. Na Liberecku proběhlo pět kontrol, především na stavbách. Celníci ze 74 zkontrolovaných odhalili 17 problémů.