Vulgární nadávky, verbální vyhrožování likvidací, které se postupně stupňuje. Dlouhodobé agresivní chování s ataky vůči vlastním rodičům nebo prarodičům. Tak vypadá týrání, kterého se dočkají příbuzní ze strany vlastních dětí nebo vnoučat.

Rozplést pohnutky k takovému jednání není z psychologického hlediska věcí přímočarou a jednoduchou, počínaje nezvládnutím situace v dlouhodobé péči o seniory, kteří jsou v základní samoobslužnosti závislí na pomoci druhých.

„Ve vzájemných vztazích pečovatele a pečovaného se může delší dobru hromadit napětí, řada nedorozumění, a jednoho dne dojde k nějakému maléru,“ nabízí jedno z mnoha vysvětlení českolipský psycholog Miroslav Hudec s tím, že vina nemusí být vždy jen na straně pečovatele.
Pravdou je, že takovou situaci, kdy tak říkajíc pečovateli rupnou nervy po dlouhodobém šikanování ze strany seniora, bychom pravděpodobně neoznačily jako týrání. Jsou ale i jiné případy.

Oplácí stejnou mincí

„Je tu skupina lidí, kteří se starají o nemohoucí a seniory, s primární poruchou osobnosti, případně jde o osoby primitivní, které podlehnou pocitu moci nad pečovaným,“ doplňuje Hudec a pokračuje v dalších možných motivech jednání: „V některých případech dospělé dítě jedná s rodičem na jeho péči závislým podobně jako rodič s ním v dětství.“

Podle psychologa jsou asi nejhorší případy, kdy lidé vědomě a chladně týrají svěřenou osobu s cílem dosáhnout její smrti a zmocnit se tak úspor nebo jiného majetku. Senioři bohužel ve většině případů týrání neoznámí, protože mají strach nebo už rezignovali.

„Za uplynulý rok policie evidovala sedm případů týrání osoby ve společném obydlí,“ sdělila statistiku těchto činů českolipská policejní mluvčí Ivana Baláková a pro srovnání uvedla, že za rok 2009 bylo těchto případů o deset víc. Z případů roku 2010 byl pouze jeden, který se týkal týrání seniora.

Oběti raději mlčí

„Podezření na týrání dědy vnukem jsme prošetřili, ale vina prokázaná nebyla,“ doplnila Baláková. Bohužel, v mnoha případech se policie ani nedoví, že k podobnému jednání dochází. Psychologové mají několik vysvětlení. Mezi nimi najdeme stud za chování svých dětí nebo možnou finanční závislost na agresorovi. Někdy pachatel jedná až s cynickou vypočítavostí.

„Možné je i cílené působení agresora na postiženého, aby situaci neohlašoval,“ upřesňuje jednání útočníka Baláková s tím, že v takovém případě pachatel cíleně změní chování k lepšímu. Při prokázání spáchání trestného činu týrání osoby blízké nebo žijící ve společném obydlí hrozí dotyčnému odnětí svobody na šest měsíců až čtyři roky.

„Pachatelům, kteří týrají zvlášť surovým případně trýznivým způsobem, dopustí se během týrání ublížení na zdraví nebo také týrají dvě osoby, hrozí tvrdší trest,“ doplňuje škálu postihů policejní mluvčí. V takovém případě si dotyčný může jít sednout do chládku na dva až osm let. Zajímavým statistickým údajem je věk obětí i pachatelů. Obě skupiny totiž spadají do věkové kategorie třicet až čtyřicet pět let.

Stud není na místě

Ze statistik vyplývá, že nejhorší situace byla v uplynulém roce v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a Praze. Liberecko včetně Českolipska stojí v žebříčku na jednom z posledních míst, což je dobrá zpráva.

Přestože se snižují počty ohlášených případů týraní seniorů, nelze s určitostí říct, že to je číslo skutečné. Je možné, že za zdmi bytů a domů prožívají svoje peklo rodiče nebo prarodiče a nechávají si tuto krutou pravdu pro sebe a je jedno, jaké je k tomu vedou pohnutky. Ať už se stydí za jednání svých dětí, nebo jsou na agresorovi závislí, je nutné takové jednání oznámit.

„Viníky je třeba odsoudit a potrestat podle zákona. Ale nikdy by to tím nemělo skončit. Pokud nejde o opravdu extrémní případ, když už nelze riskovat další kontakt pečovatele s pečovaným, kdy je určitá naděje na zlepšení vzájemných vztahů, měli by se všemi zúčastněnými pracovat odborníci na mezilidské vztahy,“ uzavírá Hudec.

Tomáš Mařas