Platforma Vzdělávání21 si klade za cíl vyhledat neuralgické body systému na úrovni učitelů, rodičů i žáků. „V každé skupině je sedm zásadních okruhů, kde chceme iniciovat potřebné změny, a to ve spolupráci s různými vzdělávacími iniciativami i ministerstvem školství,“ řekla prorektorka UK Radka Wildová. Univerzita Karlova bude hrát metodologickou roli. „Univerzita může zaštítit konstruktivní dialog nad danými tématy, ale také výstupy think-tanku experimentálně ověřit na svých fakultních základních školách,“ zdůraznil rektor UK Tomáš Zima.

Studenti Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem se chystají 1. června 2020 na didaktický test státní maturity z matematiky. Jarní termín se kvůli pandemii koronaviru letos posunul. Původně se testy měly konat na začátku května.
Senát přijal zrušení povinné maturity z matematiky. Plaga: Je třeba změnit výuku

Momentálně je hitem číslo jedna distanční vzdělávání,s nímž se nečekaně muselo vyrovnat 160 tisíc učitelů, 1,5 milionu žáků a jejich rodičů. Jeho pozitivní prvky by bylo žádoucí přenést i do běžné výuky, ale není to otázka mechanického zařazení nového paragrafu do školského zákona. „Terén si vyzkoušel, co funguje, a nyní vyhodnocuje, jaké prvky by se daly začlenit do vyučovacího procesu. Musí se ale zohlednit konkrétní podmínky, připomínky rodičů, technické vybavení. Různé modely je nutné pilotně ověřit,“ konstatoval ministr školství.

Na dotaz Deníku, jak jeho úřad splní sněmovní usnesení, podle něhož má do konce srpna předložit koncepci vzdělávání pro případ druhé vlny pandemie, Plaga odpověděl: „Pokud se nákaza objeví, půjde o lokální ložiska, kde se budou školy řídit pokyny krajské hygienické stanice. Využily by se aktuálně platné ministerské manuály. Předložíme způsob, jak v takovém případě uchopit pedagogický proces.“

Výpadek se dá dohnat

Potvrdil také, že výstupy think-tanku, na nichž bude obecná shoda, musí cestou legislativy uvést do praxe ministerstvo. Dodal, že autoři výzev ke změnám si ne vždy uvědomují, jak složité je dostat je do všech škol, které nezřizuje centrální úřad, ale obce nebo kraje. To platí o obecně sdílené užitečnosti nahrazení známek formativním hodnocením, provzdušnění učiva nebo vyrovnávání rozdílů mezi žáky z různých socioekonomických skupin.

Studenti Střední průmyslové školy v Ústí nad Labem pracují 1. června 2020 na didaktických testech státní maturity z matematiky. Jarní termín se kvůli pandemii koronaviru letos posunul. Původně se testy měly konat na začátku května.
Státní maturity v číslech: Úspěšnost studentů klesla, účast byla zatím nejvyšší

Aktuální situace způsobená koronavirem však podle rektora Zimy není nijak dramatická. „Tři měsíce nemohou způsobit kritický výpadek ve vzdělávání ani u žáků, kteří se online výuky ne-účastnili. Dá se to doladit v novém školním roce,“ řekl.