Předchozí
1 z 5
Další

Ján Lányi.Zdroj: archiv Ján Lányi

Už v dětství jsem se začal věnovat aktivnímu občanství. Motivovaly mě k tomu zkušenosti na základní škole, kde jsem zažil jistá znevýhodnění a kvůli svému původu i šikanu. Učitelé mi tehdy nevěřili, nechtěli to moc řešit. Proto jsem se rozhodl kontaktovat jednu romskou organizaci, která mi s tímto problémem velmi pomohla. V tu dobu jsem si i já uvědomil, že chci pomáhat druhým a vydal se touto cestou. Rozhodnutí nelituji.

Ján Lányi.Zdroj: archiv Ján Lányi

Pozornost jsem zaměřil hlavně na romské děti, které se se šikanou či diskriminací setkávají denně. Staly se součástí jejich každodenního života. Učitelé se mylně domnívají, že romské děti nepřemýšlí o budoucnosti, nechtějí nalézt uplatnění na trhu práce. On ale opak bývá pravdou. Romské děti pochází z odlišného kulturního prostředí, mnohdy mají již od začátku znevýhodněné podmínky pro úspěšný start. Proto je potřeba, aby učitelé absolvovali odborná školení na specifické jednání s romskými dětmi, popř. aby školy měly k dispozici romské asistenty pedagogů. Právě oni hrají klíčovou roli při adaptaci dětí na školní prostředí a vytváří u nich pozitivní vzor a přirozenou autoritu.

Ján Lányi.Zdroj: archiv Ján Lányi

Mě a další podobně smýšlející kolegy napadlo založit Koalici, která bude sdružovat romské studenty. Ti budou organizovat přednášky a besedy na základních školách, nabídnou dětem pomoc při překonávání bariér v cestě za vzděláním a budou organizovat činnosti směřující k inkluzi Romů do společnosti. V Koalici romských reprezentantů Libereckého kraje mám já osobně na starost koordinaci všech aktivit, administraci projektů a také jsme komunitním pracovníkem v sociálně vyloučených lokalitách v Liberci. S touto metodou komunitní práce jsme přišli inovativně a projekt běží od ledna. Už teď, v půlce projektu, mohu říci, že vykazuje pozitivní dopady na účastníky komunity.

Ján Lányi.Zdroj: archiv Ján Lányi

Mým cílem je společně s týmem se významně podílet na osvojení a začlenění romského národa do společnosti. Ale otázka zní, jestli se jako Romové máme vůbec kam začlenit, když nás společnost z velké části nepřijímá. Jak máme žít spořádaným životem, když se setkáváme s diskriminací a rasismem na úřadech, v zaměstnání či například při hledání bydlení. Tohle bych rád změnil…

Ján Lányi.Zdroj: archiv Ján Lányi

Osobně jsem se s diskriminací setkal za svůj život nespočetněkrát. Například když jsme minulý rok sháněli prostory na oslavu Mezinárodního dne Romů, narovinu nám řekli, že prostor romským příslušníkům nepronajmou. Uspěli jsme až v jabloneckém WOKu. Na romské kultuře mám nejraději její pestrost a temperament. Romkou kulturu vnímám jako doklad velké vnitřní síly a energie Romů a může být efektivním nástrojem pro sbližování romské komunity s majoritní společností.